Norwegian-English translation of ut og inn

Translation of the word ut og inn from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ut og inn in English

ut og inn
materialeother inside out
Synonyms for ut og inn
Similar words

 
 

More examples
1.Det blir ganske skittent her, for alle flyr jo ut og inn hele dagen, forteller hun.
2.Det kan også bli for mange fremmede mennesker ut og inn som hjelpere, åtte til tolv i døgnet.
3.Jeg har valgt å gå ut og inn av Stortinget, til tross for at jeg kanskje kunne ha sittet sammenhengende fra første gang jeg ble valgt inn i 1961.
4.Når ubåten ligger på bare 20 meters dyp, kan mannskapene ta seg ut og inn av båten og opp til overflaten med vanlig dykkerutstyr.
5.Steinar kjenner meg ut og inn, og det har helt klart vært en fordel å ha ham" ringside" her nede.
6.Vi søker nå efter en skipper på heltid, mens mannskapet for det meste fortsatt vil bestå av de tidligere jordenrundt seilerne som kjenner båten ut og inn.
7.Allerede fra tidlig om morgenen kom og gikk en rekke mennesker ut og inn av jernportene.
8.Arild Bøe, AnneMay Nilsen og Magnus Tveit myldret ut og inn i en rekke roller, og alt og alle var preget av det fellesskap som et slikt teatermøte mellom barn og voksne kan bli når hele tonen er ekte.
9.Arrangøren oppgir at anslagsvis 80 00090 000 mennesker har gått ut og inn av festivalportene i disse dager og netter.
10.At jeg fikk jobben blant jeg vet ikke hvor mange søkere, kom av at jeg var født på Rjukan - de trodde jeg kjente Telemark ut og inn.
11.Avstanden de skaper, ikke minst ved å gå ut og inn av handlingen og i perioder fungere som fortellere, gjør trollene og Hans til rene teaterfigurer, handlingene til demonstrasjoner.
12.Barn skal ut og inn, og man utsettes stadig for forskjellige typer smitte.
13.De tre som var i aksjon hos Nottingham Forest - lørdagens tippekampgjest - under kaptein Aas ledelse, var midtbanespilleren Chris Fairclough og angriperen Steve Hodge, samt Colin Walsh som har vært litt ut og inn av laget de siste kampene.
14.Den fingerrappe manusforfatter Ben Hecht kjente gangstermiljøet i Chicago ut og inn efter journalistår der, og det sies at modellen så filmen seks ganger og undret seg over hvor godt den beskrev metoder og holdninger og sjargong i de kretser.
15.Derimot dirigeres oljetankerne og andre større farkoster som går ut og inn Åmøyfjorden.
16.Det dreier seg om rektorstillingen ved Tromsdalen Skole i Tromsø hvor rektor Kjell Bjørlo Grødahl siden 1980 har vandret ut og inn av sin egen skole i forskjellige permisjonsordninger fordi skolens lærere ikke vil ha ham som daglig leder.
17.Det energiske bilbud løper ut og inn ved postkasser, lemper ut avisbunker og merker aviser i et forrykende tempo.
18.Det er et samspill i utnyttelsen av de ulike ressurser, og det er tvingende nødvendig å føre bokholderi over hva som går ut og inn av ressursbanken, og hva vi har igjen.
19.Det er i øyeblikket seks norske skip på vei ut og inn av området, og det er ikke rapportert om episoder av noe slag.
20.Det er man kommet frem til ved å følge kystlinjen ut og inn fjorder i grove trekk.
21.Det er neppe Oslofolks glede over å gjøre ting i fellesskap som forårsaker de endeløse køene ut og inn av byen.
22.Det går ut over filmens kvalitet hvis den skal tas ut og inn av rullen med reklamefilmer, og det ville ta for mye tid for maskinisten.
23.Det har vært diskutert å ordne trafikken ut og inn i Gulfen som konvoier.
24.Det kan være kvinnen som ligger i jernlunge og som trenger hjelp til å komme ut og inn av jernlungen.
25.Det oppleves som nokså nedverdigende alltid å måtte be noen låse deg ut og inn.
26.Det å krype ut og inn gjennom knuste vinduer skjer nok oftere i tegneserier enn i virkeligheten, sier Moe, som mener at sikkerhetslåser vil kunne forhindre temmelig mange innbrudd i privatboliger.
27.Duane går ut og inn av hjemmet deres.
28.Dykkerne" sluses" trolig ut og inn av miniubåten i et slikt system.
29.Dype nisjer svinger ut og inn, og med den flotteste som innfatning om den spinkle paviljongen.
30.Effektivt og praktisk også når man går ut og inn av døråpningen.
Your last searches