Norwegian-English translation of utad

Translation of the word utad from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utad in English

utad
allmennother externally, outwardly
  retningother outwards, outward
Derived terms of utad
Similar words

 
 

More examples
1.Debatten om nominasjonen i Oslo SV virker mer dramatisk utad enn den er innad, uttalte partileder Theo Koritzinsky til Aftenposten efter at hovedstyret i SV igår var samlet.
2.En av grunnene til at kvinner fra norsk kirkeliv ikke ble invitert er at vi mangler et fellesorgan utad, sier Gunvor Lande.
3.Er det sant at jeg virker så vellykket utad, sier hun med mild forskrekkelse, og ser seg rundt i huset på Grorud som tvillingene Øyvind og Erlend på seks år er i ferd med å omgjøre til en afrikansk hytte før de lager te til seg selv og går over til hesteleken.
4.Fordi jeg selv er veldig opptatt av musikk, synes jeg det er givende å være med på å gi plateomslagene et ansikt utad.
5.Føler du til enhver tid at din innflytelse innad i den store institusjon er i samsvar med den skyteskiveposisjon du befinner deg i utad ?
6.I fremtiden vil Sparebankforeningen styrke sin informasjon utad, legge mindre vekt på å være konsulenter for sparebankene, men heller bruke mer ressurser på næringspolitisk virksomhet, opplyser Berit Klemetsen.
7.Jeg bøyer meg ikke for press som måtte komme utad eller innad.
8.Jeg tror og håper at det skal gå godt både innad og utad.
9.Magnar Lundemos antydninger om at de finske langrennsløperne kan være bloddopet, har skadet norsk skisports anseelse utad ganske eftertrykkelig.
10.Sånn utad satser vel ledelsen på å skape litt ekstra blest rundt klubben ved å slå på stortromma, men det er likevel ikke å ta for hardt i når vi tror på et liv i toppen av avdelingen, sier Grønlund.
11.Utad gir de fleste foreldrepar inntrykk av å ha kommet frem til ordninger som de er fornøyd med.
12.Vi går i tog fordi vi ønsker å markere oss utad.
13.Vi har hatt et par saker i det siste som nok har vært uheldige for oss utad, kommenterer han.
14.Vi i Kontaktutvalget har siden utvalget ble nedsatt i mai 1980, holdt en lav profil hva informasjon utad angår, innrømmer byråsjef John Arild Jenssen.
15.Vi synes dette gir oss en fin anledning til å markere oss utad, sier Leif Røkke, som har erfart at mange fortsatt betrakter hotell og restaurantnæringen som en geskjeft fjernt fra det daglige liv.
16.Akkurat i disse dager hvor alt sikkert virker veldig perfekt utad med priser i kø, er det sykdom og problemer i privatlivet som er vanskelige å ta.
17.Alliansen kan ikke opprettholde den nødvendige politiske styrke uten tillit mellom medlemslandene, og samhold utad.
18.Andrej Gromyko, som onsdag var 75 år, har representert SovjetUnionen utad i mer enn 40 år.
19.Bare bokbinderen og hans assistent er det de engang var, utad.
20.Bevares, vi må jo vise ansikt utad !
21.BodøGlimt ramlet ganske fort ned i tredjedivisjon, og lag som Tromsø, Mjølner, Harstad og Mo har vært landsdelens fotballansikt utad.
22.Bryn kirke har ikke bare fått en ansiktsløftning utad.
23.Både innad i sitt eget parti og utad har Mitsotakis like mange fiender som venner.
24.Både internt og utad må kontakten mellom Høyres organer på for eksempel bydelsog bystyrenivå, bedres ble det fremholdt.
25.Da Leonid Bresjnev i mai 1982 la frem sitt såkalte matvareprogram på et møte i partiets sentralkomite, ble det presentert utad som et nytt og effektivt tiltak for å få orden på jordbruket - problembarnet i Sovjetøkomien.
26.Da det er klienten, den næringsdrivende alene som er ansvarlig utad for sitt regnskap bl.a. også for feil beregnede skatter og avgifter bør man være aktsom ved valg av regnskapskontor.
27.De enkelte avdelinger (hjelpekorps, besøkstjeneste o. l.) må opptre samlet utad.
28.De er jo departementets ansikt utad, fortsetter hun hviskende, mens sekretær Dorothea Robberstad mener det er et fint tiltak at grasrota blir tatt med for en gangs skyld.
29.De fleste europeiske land har satset stort på plateantologier for å presentere sitt musikalske ansikt utad.
30.De skal fortelle om dem dominerende rollen har har spilt overfor dem, og dette står i sterk kontrast til den opptreden tiltalte har vist utad, sa aktor bl.a.
Your last searches