Norwegian-English translation of utarbeidet

Translation of the word utarbeidet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utarbeidet in English

utarbeidet
personadjective overworked
Synonyms for utarbeidet
Examples with translation
En gruppe av amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere har utarbeidet de syv prinsippene for universell utforming.
Similar words

 
 

More examples
1.Byen og Fjorden"s juryformann, Birger LambertzNilssen og Bjørn Wærenskjold fra Holte Prosjekt A / S, som utarbeidet vinnerutkastet" Deilig er fjorden", la vekt på at idekonkurransen skulle vurdere havneområdet i et helhetsperspektiv der det ble tatt hensyn til flerbruksinteressene.
2.Datastart" er et løft for oss, fordi serien er utarbeidet spesielt for norske forhold.
3.Det vil bli utarbeidet en endelig rapport innenfor dette arbeidet, en rapport Valeur tror vil være av vesentlig betydning for samfunnet.
4.Folk og røvere i Kardemomme by" gjorde seg først bemerket hos de kinesiske lesere i den dramatiserte versjonen som Egner selv har utarbeidet.
5.For å oppnå enighet, utarbeidet de tre regjeringspartier et kompromissforslag som i går ble presentert for Arbeiderpartiet.
6.Valgfriheten - et truende bilde" er overskriften på en rapport om utviklingen på massemediaområdet i Sverige, utarbeidet av redaktør Ivar Iwre for Sveriges Radios publikums og programforskning.
7.Ville blomster" og en rekke enkeltstående sanger, alle med et fint utarbeidet, tidvis svakt impresjonistisk farvet klaverakkompagnement.
8.Allerede i midten av 60årene hadde Bowerman utarbeidet joggeprogrammer rettet mot de helt uerfarne, der målet var å kunne fullføre en engelsk mil (1609 meter) efter seks uker.
9.De konkrete planene blir utarbeidet i disse dager.
10.De nye forskriftene er utarbeidet på bakgrunn av de erfaringer og reaksjener som innføringen av nye fag og fagplaner har gitt oss, og er dermed tilpasset utviklingen i den videregående skole.
11.Den er utarbeidet bl.a. med tanke på byens hoteller, som må danne seg en oversikt før de sier ja til et nytt arrangement.
12.Den utdannelsen som instruktørene får, og det opplegg som er utarbeidet for utrykningssjåfører er godt.
13.Det er foreløbig ikke utarbeidet noe konkret opplegg for tiltaket, forteller Kolltveit til avisen.
14.Det er nytt for meg at et slikt forsikringsforslag nå er utarbeidet.
15.Efter en periode da min kone hadde vært innlagt 50 ganger i løpet av ett år, som følge av blodforgiftning på grunn av amniosyrene, satte jeg og en venn oss ned og utarbeidet en dataoversikt over de vanligste matsorter i huset hos oss.
16.En helt annen sak er det at barnehavesjefen selv er så ivrig efter å svekke barnehavetilbudet, at hun har utarbeidet en lang rekke nedleggingsforslag for 1985, i stedet for det som ikke kunne gjennomføres 1984.
17.Faggruppen har utarbeidet oversikt over kurser og seminarer som vi setter i gang i 1985, når den nødvendige oppussing innvendig er ferdig.
18.Forøvrig har et utvalg blant de fylkeskommuner som har avvist legeavtalen nå utarbeidet et forslag til ny avtale, som blant annet tar opp enkelte av de punkter i legeavtalen som vi var misfornøyde med.
19.Helen Bøsterud, leder for Stortingets justiskomite, har utarbeidet forslaget.
20.HumanEtisk Forbund har utarbeidet et forslag til seremoni for navnefest for barn som et alternativ til den kristne dåp.
21.I tillegg har Statens Forurensningstilsyn utarbeidet retningslinjer for det videre kontrollarbeidet i fylkene.
22.Jeg finner dette forslag uforsvarlig, og ber om at det blir utarbeidet alternative forslag hvor inntektsreduksjonene oppfølges med redusert aktivitet og utsettelse av investeringer og andre tiltak, sier Nordengen til Aftenposten.
23.Jeg har utarbeidet mitt eget system for de 23 klassene som får undervisning på Sogn, og elevene synes også det er spennende når de for eksempel hopper i vannet med klærne på for å redde en kamerat, kommer det fra Ella Kamhaug.
24.Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, men vi har utarbeidet tabeller for maksimalpriser slik at både kommuner og private grunneiere skal bli klar over hvor mye de kan øke avgiftene.
25.Man skal ha gode grunner for å utsette en plan som er utarbeidet efter de direktiver kommunestyret selv har gitt, sa hun.
26.NATO har utarbeidet en egen" kokebok", NADREX på fagsproget, hvor man kan lese hvordan slike øvelser legges opp.
27.Når det gjelder de to forslagene som er utarbeidet, så er det mest sannsynlig at kontrolltjenesten vil bli iverksatt først.
28.Og disse teknikkene har du utarbeidet på egenhånd ?
29.Prognosene for inneværende år peker i retning av et rekordunderskudd på mellom 110 og 150 milliarder dollar, avhengig av hvem som har utarbeidet dem.
30.På dette området tror jeg den nye loven vil få stor betydning, sier statsråd Astrid Gjertsen, som påpeker at veiledningsmaterialet nå er ferdig utarbeidet, og at den kristne formålsparagraf for barnehaver ikke vil oppleves som press fra noe hold når førskolelærerne nå setter seg inn i reglene.
Your last searches