Norwegian-English translation of utarme

Translation of the word utarme from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utarme in English

utarme
folkverb impoverish, pauperize, make poor
Synonyms for utarme
Anagrams of utarme
Similar words

 
 

More examples
1.Blokadeministeriet f.eks., mente at" tyskerne ikke ville pådra seg store tap, eller i noen høy grad utarme seg militært ved å slå den røde arme".
2.Bolkesjø (NTB) - Det kan synes som om endel politikamre arbeider bevisst for å utarme og umyndiggjøre lensmannskontorene innen sine distrikter.
3.Det Fremskrittspartiet nå foreslår er å utarme byen ytterligere.
4.Det er forskere idag som mener at tyngden av vår sivilisasjons narkotikaproblemer snart vil være flyttet til ulandene, og at de vil utarme dem både økonomisk og fysisk.
5.Det er imidlertid både hensynsløst og lite å hente ved å utarme arbeiderne gjennom en generell lønnsstopp som ikke tar hensyn til økte leveomkostninger.
6.Det vil på lengre sikt ikke bare gå ut over pasientene, men også svekke rekrutteringen til psykoanalytisk utdannelse og derved utarme psykoterapien som behandlingstilbud, påpeker han.
7.Er det hennes mann som er i ferd med å utarme familien helt fordi han stadig går på fylla, eller er det en av ungene som er i ferd med og skli nedover og nedover ?
8.Har vi i Norge råd til å utarme musikklivet for så små midler som det her dreier seg om ?
9.I det lange løp ville dette virke sterkt negativt på vårt medisinske miljø, vi ville utarme oss selv, sier Heløe.
10.Istedenfor planløst å utarme boligområder kan heller ressurser settes inn for konstruktivt å bedre næringslivets vilkår i Oslo.
11.Vi er spesielt opptatt av dets distriktspolitikk, som efter vår mening vil utarme, ja, kanskje avfolke store deler av vårt land.
12.Vi kan bare ikke være enige i at den rette måten å gjøre det på, er å utarme byen ytterligere.
13.Disse tekstene, som egentlig skulle berike oss, er med på å utarme våre liv, hevder Paus.
14.Det vil nødvendigvis utarme kommunene.
15.Disse tekstene, som skulle berike oss, er som oftest med på å utarme våre liv.
16.Privatiseringen vil ikke utarme det offentlige, den vil få det offentlige til å skjerpe seg.
17.Skal vi fortsette å utarme våre nærmiljøer ?
Your last searches