Norwegian-English translation of utbredning

Translation of the word utbredning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utbredning in English

utbredning
utspredningnoun dispersion, diffusion, spreading
Synonyms for utbredning
Similar words

 
 

More examples
1.Hva vi vet om dyreverdenen under trias, er dessverre begrenset til den lille del som tilfeldigvis er bevart som fossiler og dertil tilfeldigvis er blitt oppdaget - og deri ligger også svakheten i bl.a. alle antagelser om de forskjellige gruppenes relative forekomst og utbredning.
Your last searches