Norwegian-English translation of utbrodere

Translation of the word utbrodere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utbrodere in English

utbrodere
allmennverb embroider
Synonyms for utbrodere
More examples
1.Forfatteren har ikke falt for fristelsen til å utbrodere det såkalte" normannerspørsmålet", spørsmålet om hvorvidt det var svenske vikinger som grunnla Kievstaten i det 9. århundre.
2.Jeg kom i de første avhør dessverre i skade for å utbrodere disse overleveringene og gjøre dem interessante.
3.Jeg kom i skade for å utbrodere forhold som må sees i sammenheng med situasjonen.
4.Jeg kunne fristes til å utbrodere det, og man blir lett det man tenker.
5.Jeg skal ikke utbrodere dette videre, enhver kan trekke konklusjonen.
Similar words

 
 

utbrodere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utbrodereutbroderendeutbrodert
Indikative
1. Present
jegutbroderer
duutbroderer
hanutbroderer
viutbroderer
dereutbroderer
deutbroderer
8. Perfect
jeghar utbrodert
duhar utbrodert
hanhar utbrodert
vihar utbrodert
derehar utbrodert
dehar utbrodert
2. Imperfect
jegutbroderte
duutbroderte
hanutbroderte
viutbroderte
dereutbroderte
deutbroderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utbrodert
duhadde utbrodert
hanhadde utbrodert
vihadde utbrodert
derehadde utbrodert
dehadde utbrodert
4a. Future
jegvil/skal utbrodere
duvil/skal utbrodere
hanvil/skal utbrodere
vivil/skal utbrodere
derevil/skal utbrodere
devil/skal utbrodere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utbrodert
duvil/skal ha utbrodert
hanvil/skal ha utbrodert
vivil/skal ha utbrodert
derevil/skal ha utbrodert
devil/skal ha utbrodert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utbrodere
duville/skulle utbrodere
hanville/skulle utbrodere
viville/skulle utbrodere
dereville/skulle utbrodere
deville/skulle utbrodere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utbrodert
duville/skulle ha utbrodert
hanville/skulle ha utbrodert
viville/skulle ha utbrodert
dereville/skulle ha utbrodert
deville/skulle ha utbrodert
Imperative
Affirmative
duutbroder
viLa oss utbrodere
dereutbroder
Negative
duikke utbroder! (utbroder ikke)
dereikke utbroder! (utbroder ikke)
Your last searches