Norwegian-English translation of utdø

Translation of the word utdø from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utdø in English

utdø
allmennverb become extinct, die out
Derived terms of utdø
Anagrams of utdø
More examples
1.Den berømte pandabjørnen som stadig er nær ved å utdø, har fått sin mynt.
2.For - som den tsjekkiske dikter Jaroslav Seifert sa det i sitt hilsningstelegram til festivalen" Poesien må ikke komme på den blodrøde listen over ting som er dømt til å utdø".
Similar words

 
 

utdø as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utdøutdøendeutdødd
Indikative
1. Present
jegutdør
duutdør
hanutdør
viutdør
dereutdør
deutdør
8. Perfect
jeghar utdødd
duhar utdødd
hanhar utdødd
vihar utdødd
derehar utdødd
dehar utdødd
2. Imperfect
jegutdødde
duutdødde
hanutdødde
viutdødde
dereutdødde
deutdødde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utdødd
duhadde utdødd
hanhadde utdødd
vihadde utdødd
derehadde utdødd
dehadde utdødd
4a. Future
jegvil/skal utdø
duvil/skal utdø
hanvil/skal utdø
vivil/skal utdø
derevil/skal utdø
devil/skal utdø
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utdødd
duvil/skal ha utdødd
hanvil/skal ha utdødd
vivil/skal ha utdødd
derevil/skal ha utdødd
devil/skal ha utdødd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utdø
duville/skulle utdø
hanville/skulle utdø
viville/skulle utdø
dereville/skulle utdø
deville/skulle utdø
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utdødd
duville/skulle ha utdødd
hanville/skulle ha utdødd
viville/skulle ha utdødd
dereville/skulle ha utdødd
deville/skulle ha utdødd
Imperative
Affirmative
duutdø
viLa oss utdø
dereutdø
Negative
duikke utdø! (utdø ikke)
dereikke utdø! (utdø ikke)
Your last searches