Norwegian-English translation of utelate

Translation of the word utelate from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utelate in English

utelate
hoppe oververb skip, omit
  uteslutaverb omit, leave out
Synonyms for utelate
Derived terms of utelate
More examples
1.Dessuten er det uriktig å utelate at motstanden også var rettet mot Sovjets rakettutplassering.
2.Vi har ikke tenkt å utelate noen i Astallen fra denne drømmeturen, sier Målfrid Kuvås.
3.Antydningene de siste dager om at den nye demokratiske, argentinske regjering skal være villig til å utelate denne betingelse, har derfor fått britiske politikere til å kreve at statsminister Thatcher ikke må avslå å møte argentinerne et stykke på vei.
4.Da jeg begynte å skrive boken var det i romans form, men jeg fant fort ut at skulle jeg unngå de store ord og føleri, måtte jeg utelate all fiksjon og i stedet konsentrere meg om rene fakta og de sosiologiske detaljer.
5.Dessuten er det uriktig å utelate at mostanden også var rettet mot Sovjets rakettutplassering.
6.Det er helt imot idrettens ånd å utelate disse prektige løperne, og jeg er i det hele tatt imot å sette noen tidsgrense for maraton.
7.Det er i høy grad uriktig å utelate det.
8.Det sier seg selv at alle litteraturhistorier må utelate noen - kvinner som menn.
9.Det skal noe til å utelate sine egne subjektive synser og politiske holdninger.
10.Endringene britene ønsker i forhold til rammeavtalen mellom Statoil og British Gas Corporation (BGC) går trolig på volumet, og det kan tenkes at britene i denne omgang ønsker å utelate gassen fra den såkalte Gammastrukturen (Sleipner Øst).
11.Hun mente også at det var berettiget å utelate kritikk av USAs politikk i MellomAmerika i sin hilsen til den politiske ledelsen i Nicaragua.
12.Imidlertid er utbedringene for omkring 60 prosents vedkommende av en slik karakter at det ikke vil være mulig å utelate dem fra restaureringsarbeidene.
13.Kjetil Ertesvåg i Sogndal sier de eventuelt vil utelate den kommunale representanten fra sitt monopolstyre for å fjerne tilknytningen til kommunen.
14.Mange av disse tankene kan virke mørke og pessimistiske, men det er ingen grunn til å utelate dem.
15.Også denne fredag må vi av plassmessige hensyn dessverre utelate vår faste spalte" Oslokinoene".
16.På den måten mener Foulkes at partene med tiden kan bringes til forhandlingsbordet, selv om det blir vanskelig å finne en tilfredsstillende ordlyd for det omstridte spørsmålet om suverenitet som britene nekter å forhandle om i denne omgang, men som argentinerne ikke helt kan utelate.
17.På møtet i Moskva 5. november mellom Waldeck Rochet og Kremlledelsen gikk franskmannen til slutt med på å utelate enhver henvisning i sluttkommunikeet til meningsforskjeller om" det tsjekkoslovakiske spørsmål".
18.Sleipnerfeltets totale gassreserver er anslått til ca. 200 milliarder kubikkmeter, og Sleipner Vest utgjør nærmere 70 prosent av dette volum, mens Sleipner Øst (Gammastrukturen, som britene trolig vil utelate i denne omgang) utgjør vel 30 prosent.
19.Til og begynne med virker det høyst uvant, men efterhvert blir man vant til det og reagerer kanskje mer om en eller annen skulle utelate frasene.
20.Veivesenet har iår måttet utelate en rekke strekninger som har en sporslitasje på 20 mm.
21.Av den grunn måtte vi utelate den tiltenkte spørretimen efter mønster fra Stortingets spørretime.
22.Blant annet fikk han Zelda til å utelate skildringer av deres mange tretter.
23.Den ene var å føre dette ut og inn av regnskapet eller utelate fordringen i sin helhet, siden den var tapt.
24.Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) og flere arabiske land har gått med på å utelate ordet sionisme i sluttdokumentet fra FNs kvinnekonferanse i Nairobi.
25.Denne oppgaven utførte han med nennsom hånd, men kom dessverre i skade for å ta med ting som ikke skulle vært med, og utelate stykker som burde vært inkludert.
26.Dersom det blir en brukbar interesse for boken, vil jeg ta frem det materiale som jeg nå måtte utelate og se hva jeg kan få ut av det.
27.Det er mer vanlig å utelate begrunnelse for avslag enn å gi begrunnelse, slik forvaltningsloven krever.
28.Forholdet til Kari var en altfor viktig del av min tilværelse i denne tiden til at jeg kunne utelate det.
29.Med amerikansk forståelse for de politiske realiteter i Stortinget, lyktes det ham å få alle sine kolleger til å gå med på å utelate enhver direkte omtale av SDI i sluttkommunikeet.
30.Mens Kobbe ellers ikke sparer på ordene, har han funnet det nødvendig å utelate den uthevede del i følgende referat av vår henstilling til statsråden :"... å vise respekt for den beslutningsprosess som pågår både innen selskapet og i kommunale organer om en eventuell Norolbygning ved Bestumkilen".
Similar words

 
 

utelate as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utelateutelatendeutelatt
Indikative
1. Present
jegutelater
duutelater
hanutelater
viutelater
dereutelater
deutelater
8. Perfect
jeghar utelatt
duhar utelatt
hanhar utelatt
vihar utelatt
derehar utelatt
dehar utelatt
2. Imperfect
jegutelot
duutelot
hanutelot
viutelot
dereutelot
deutelot
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utelatt
duhadde utelatt
hanhadde utelatt
vihadde utelatt
derehadde utelatt
dehadde utelatt
4a. Future
jegvil/skal utelate
duvil/skal utelate
hanvil/skal utelate
vivil/skal utelate
derevil/skal utelate
devil/skal utelate
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utelatt
duvil/skal ha utelatt
hanvil/skal ha utelatt
vivil/skal ha utelatt
derevil/skal ha utelatt
devil/skal ha utelatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utelate
duville/skulle utelate
hanville/skulle utelate
viville/skulle utelate
dereville/skulle utelate
deville/skulle utelate
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utelatt
duville/skulle ha utelatt
hanville/skulle ha utelatt
viville/skulle ha utelatt
dereville/skulle ha utelatt
deville/skulle ha utelatt
Imperative
Affirmative
duutelat
viLa oss utelate
dereutelat
Negative
duikke utelat! (utelat ikke)
dereikke utelat! (utelat ikke)
Your last searches