Norwegian-English translation of uten vold

Translation of the word uten vold from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uten vold in English

uten vold
millitæriskadjective bloodless, without violence, without bloodshed
  oppførseladjective non-violent, without violence
Similar words

 
 

More examples
1.Men om det ennu er tid til å gjøre det uten vold, er usikkert.
2.Derrick" er en psykologisk forbryterserie uten vold.
3.Det hele må ha vært en politisk handling uten vold som mål, sier 19åringens far som finner det merkelig at politiet søndag kveld ennå ikke hadde vært i kontakt med ham.
4.Det moralske aspekt griper inn, og det totalt uhensiktsmessige ved dette system i en verden hvor ordninger som kan sikre endringsprosesser uten vold er så påkrevet.
5.Innen alle disse stater er det alminnelige ønske at all raselovgivning skal avvikles uten vold eller sanksjoner.
6.Men en revolusjon i SydAfrika derimot kan jeg vanskelig tenke meg uten vold.
7.SydAfrikas største nasjon, zuluene, slutter mannjevnt opp om sin leder Gathsa Buthelezi, som kjemper for økte rettigheter for sitt folk uten boikott og uten vold.
Your last searches