Norwegian-English translation of utett

Translation of the word utett from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utett in English

utett
beholderadjective leaky
Synonyms for utett
Similar words

 
 

More examples
1.Hun er intet annet enn en utett kran, drypper ved natt og dag - blipp blipp - og ved hver minste anledning.
2.I fyringssesongen måtte vi varme opp hele veggen for å holde kulden ute, men så gjorde det ikke så mye om huset var nokså utett.
3.Isolasjonsmaterialer i himling faller ned, samtidig som det er store vannskader på grunn av utett tribunekonstruksjon over, fremgår det av redegjørelsen.
4.Aksjonen igår var rettet mot den kjemiske bedriften Cheminova, som i begynnelsen av uken ble dømt til å betale 40 000 kroner for å ha latt flere tonn insektmidler sive ut gjennom et utett avløpssystem i 1983.
5.Boligen deres var en ussel slumhytte på 3 4 meter - med jordgulv, utett tak hvor vannet flommet inn under monsuntiden og omgjorde hytten til et gjørmehull.
6.Et tett øre ble utett umiddelbart efter lege Endsjøs ankomst.
7.Utett taktekning eller slurv i forbindelse med beslag, pipe o.l. kan være en av grunnene til at taket lekker.
Your last searches