Norwegian-English translation of utførlig

Translation of the word utførlig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utførlig in English

utførlig
detaljertadjective detailed, particularized [formal], itemized
Synonyms for utførlig
Similar words

 
 

More examples
1.Når vi ønsker å få denne saken så utførlig behandlet, er det fordi det er av stor betydning å få prøvd hvor langt arbeidsmiljøloven strekker seg rettslig.
2.Posteier er sjelden kost i dagens Moskva på grunn av varemangelen, men svært typisk og blant annet utførlig beskrevet i Ivan Turgenjevs" En jegers dagbok".
3.Vi bør nøye vurdere om vi kan senke kravet til rettssikkerheten noe i enkelte saker og ikke kreve at enhver avgjørelse en dommer tar skal begrunnes så utførlig som idag.
4.Vi ønsker en utførlig statistikk om henvendelsene til oss på grunn av påståtte løsemiddelskader, sier underdirektør Wisnes Haugen.
5.Av de påmeldte, som efter første henvendelse må fylle ut et utførlig innmeldingsskjema med redegjørelse for sin bedriftside, blir det plukket ut 25 som får anledning til å delta i et intensivt kursopplegg.
6.Av plasshensyn gir ikke Aftenposten meg anledning til et utførlig svar, men jeg skal kort besvare noen av de spørsmål han stiller.
7.Blant annet er bivirkningene utførlig omtalt, men en vanlig leser kan ikke avgjøre om disse bivirkningene er hyppige eller sjeldne.
8.Blant dem som efterlyser en mer utførlig drøfting av det utvidede vernepliktsbegrepet og behovet for alternative forsvars og vernepliktsformer, er biskopen i Oslo.
9.Bygdø Alle og Frogner Interesseforening har allerede gitt den forutgående planen tilsvarende karakteristikk i en utførlig utredning til byplansjefen og ordføreren i Oslo innen høringsfristens utløp for et år siden.
10.Både folk som er knyttet til AMagasinet på heltid, som har spesialområder, og all roundere som kan skrive utførlig og spennende til og med om emner som ikke er så spennende i utgangspunktet.
11.Datamaskiner er i ferd med å gi KnutFredrik mulighet til å kommunisere utførlig med andre mennesker - for første gang i hans 20årige liv.
12.De fleste har betraktet det som en selvfølge at fagbevegelsen er tilstede når yrkeslivet i Osloregionen får en utførlig presentasjon.
13.De som ikke kom, hadde sendt inn mer eller mindre utførlig selvbiografi for de siste 25 år - et sosiologisk grunnlagsdokument om det utdannede vekst og velferdsNorge.
14.De to andre verkene, Knut Nystedts" De syv segl" fra 1960 og Arne Nordheims" Wirklicher Wald" fra 1983 har begge tidligere vært utførlig omtalt og vurdert, Nordheims verk i forbindelse med uroppførelsen i Oslo ifjor høst.
15.Den ble efter krigen utførlig beskrevet i to bøker," Tre kom tilbake" og" The great Escape", som nådde et opplag på et par millioner.
16.Den må noteres nøyaktig og utførlig.
17.Der skal det stå utførlig forklart hvilke problemer kemneren respektive ligningsvesenet tar seg av.
18.Det er bare å velge og vrake i programheftet, som gir en utførlig og systematisk oversikt over hvor og når tingene skjer fra dag til dag.
19.Det er første gang Høyesterett utførlig behandler en sak som gjelder bruken av arbeidsmiljøloven i Nordsjøen.
20.Det er ventet at dette blir utførlig behandlet av den nedsatte gruppen.
21.Det har jeg tidligere behandlet utførlig i Aftenposten, bl.a. i en dobbeltartikkel i januar 1982 sammen med genetikeren Carl Birger van der Hagen.
22.Det lyder virkelighetsfjernt også når Tsjekkoslovakiakuppet i 1948 utførlig omtales uten at Jan Masaryks død nevnes, for ikke å snakke om når Marshallhjelpen - som jo på avgjørende måte bidro til gjenreisningen av de frie demokratier i VestEuropa - nærmest fremstilles som politisk bondefangeri fra amerikanernes side.
23.Det var under et møte i NATOs kjernefysiske planleggingsgruppe, i Tyrkia før påske, at forsvarsminister Caspar Weinberger for første gang gav sine NATOkolleger en utførlig redegjørelse for planene.
24.Dette er utførlig beskrevet i pressen, men Talbott har noen fascinerende tilføyelser. han forteller hvordan Nitze og Kvitsinskij satt på en tømmerstokk i regnet i Jurafjellene utenfor Geneve og utformet en" overenskomst" som de skulle presentere sine respektive regjeringer.
25.Dette forsøk på å bortføre Popieluszko ble utførlig skildret i tiltalen og Pekala røbet bare noen få nye detaljer.
26.Dette kapitel omtaler utførlig konkrete tiltak som militære kampavdelinger og stabsmessig ledelse.
27.Dette partiet, som kan komme til å få avgjørende betydning for matchens forløp, vil senere bli utførlig kommentert i Aftenpostens sjakkspalte.
28.Drapet ble utførlig behandlet i avisen 10. april iår.
29.Efter at advokat Odd Syse fjernet Quislings dagbok fra advokatkontorets hvelv i 1979 og solgte den på markedet, dukket det et års tid senere opp en utførlig omtale av dagboken i Dagbladet, skrevet av kulturredaktør Hans Fredrik Dahl.
30.Efter at man slik har skaffet seg utførlig kunnskap omkring vesentlige rettigheter om stort og smått fra vedlikehold til fremleie, oppsigelse og byfornyelsesvedtak, er man kanskje blitt så engasjert i et stoffområde som angår oss alle, at man er interessert i å danne en leieboerforening.
Your last searches