Norwegian-English translation of utgå

Translation of the word utgå from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utgå in English

utgå
allmennverb come, emanate, issue
Derived terms of utgå
Anagrams of utgå
More examples
1.Fra tysk jord vil det aldri mer utgå noen krig.
2.DDR ser det som sin fremste oppgave å medvirke til at det aldri mer skal utgå en krig fra tysk jord.
3.Det ble mot to stemmer (SV) besluttet at den prosjekterte ombygging av Rosenhoff skole til sykehjem skal utgå på grunn av for høye omkostninger.
4.At kommunen iår inndro de gjenværende midler fra fjorårets vedlikeholdsbudsjett, har resultert i at endel påtenkte oppgaver har måttet utgå av arbeidsplanen.
5.Da Aljekhin lot utgå sine beryktede artikler om" Arisk og jødisk sjakk", som dessverre later til å ha vært autentiske, tok Euwe kraftig avstand, selvsagt ikke uten egen risiko.
6.Da planen og forslaget til bestemmelser var oppe i kommunestyret, hevdet en representant at bestemmelsen måtte utgå, idet han mente at kommunestyret ikke hadde lov til å vedta en slik passus.
7.De oppførte poster fra og med torsdag 30. august må utgå.
8.De to annonserte storfilmer" Dark Crystal" og en produksjon av Spielberg må utgå fordi kjempeskjermen på torvet ikke er beregnet for cinemascope.
9.De to annonserte storfilmer" Dark Crystal" og en produksjon av Spielberg må utgå fordi kjempeskjermen på torvet ikke er beregnet på cinemascope.
10.Den første avgangen var planlagt til 12. mai, men måtte utgå på grunn av tidsnød.
11.Efter 1884 er det ingen som setter spørsmålstegn ved at det folkevalgte storting skal kontrollere den utøvende makt, eller ved at regjeringen skal utgå fra Stortinget.
12.En post måtte imidlertid utgå av Bergensprogrammet.
13.Fjernsynsprogrammet Påskemorgen søndag (1. påskedag) klokken 09.30 må dessverre utgå, melder NRK, Fjernsynet.
14.Flere av fjernsynets Kveldsnyttsendinger står i fare for å utgå på grunn av tvisten mellom NRK og de fagorganiserte i Kringkastingens Landsforening, (KL) om bruk av fast overtid.
15.Forsvarssjefen fremholder at dersom de økonomiske rammer skulle svikte i forhold til dagens utviklingstendenser, vil resultatet bli en tallmessig sett kraftig reduksjon av Hærens enheter samtidig som hele kategorier av kampenheter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret må utgå.
16.I 1983 overtok tannlegesjefen denne tjenesten, og for 1984 så det ut til at ordningen skulle utgå.
17.Konkret foreslår Ørnhøi at siste del av paragraf 99 i Grunnloven skal utgå.
18.Men dette har ikke lykkes og derfor er orkesterledelsen kommet til at Malaysia må utgå på turneen.
19.Noe måtte utgå og det ble scenen foran St. Vasilijkatedralen med noe av den mest fortettet gripende musikk i hele verket.
20.Planer for utskiftning av opptil 100 år gamle vannrør må utgå inntil videre.
21.På et pressemøte antydet han at det vil utgå et initiativ fra Kulturdepartementet til de andre europeiske land for å få en ensartet praksis på dette felt, til beskyttelse for den nasjonale kinofilmen.
22.På grunn av begivenhetene i India, må vår temaside av plasshensyn utgå i dagens morgenavis.
23.Som da et skøytereferat ble forlenget ut over den tilmålte programtid, slik at begynnelsen på folkemusikkhalvtimen måtte utgå.
24.Til gjengjeld vil det som nå betegnes begrunnede spørsmål, utgå.
25.Toppadministrasjonen skal ledes av et folkevalgt byråd, en" byregjering", som skal utgå fra flertallspartiene.
26.Som kirker i de to tyske stater går vi sammen inn for at en krig aldri mer må utgå fra tysk jord.
27.Aller først bør nummeret med underlivssopp og kantareller utgå.
28.Brosjyrene skal utgå til utenlandske musikkinformasjonssentra, ambassader og utdannelsesinstitusjoner.
29.Byregjeringen skal utgå fra flertallskonstellasjonen i bystyret.
30.Byrådet skal utgå fra det til enhver tid sittende flertall i bystyret, og må gå av hvis det får mistillit.
Similar words

 
 

utgå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utgåutgåendeutgått
Indikative
1. Present
jegutgår
duutgår
hanutgår
viutgår
dereutgår
deutgår
8. Perfect
jeghar utgått
duhar utgått
hanhar utgått
vihar utgått
derehar utgått
dehar utgått
2. Imperfect
jegutgikk
duutgikk
hanutgikk
viutgikk
dereutgikk
deutgikk
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utgått
duhadde utgått
hanhadde utgått
vihadde utgått
derehadde utgått
dehadde utgått
4a. Future
jegvil/skal utgå
duvil/skal utgå
hanvil/skal utgå
vivil/skal utgå
derevil/skal utgå
devil/skal utgå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utgått
duvil/skal ha utgått
hanvil/skal ha utgått
vivil/skal ha utgått
derevil/skal ha utgått
devil/skal ha utgått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utgå
duville/skulle utgå
hanville/skulle utgå
viville/skulle utgå
dereville/skulle utgå
deville/skulle utgå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utgått
duville/skulle ha utgått
hanville/skulle ha utgått
viville/skulle ha utgått
dereville/skulle ha utgått
deville/skulle ha utgått
Imperative
Affirmative
duutgå
viLa oss utgå
dereutgå
Negative
duikke utgå! (utgå ikke)
dereikke utgå! (utgå ikke)
Your last searches