Norwegian-English translation of utgått

Translation of the word utgått from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utgått in English

utgått
allmenn? Expired
Synonyms for utgått
Similar words

 
 

More examples
1.Slike karakteristikker" gjelder borgerlige avisers reaksjon på at LOsekretær Yngve Hågensen for få dager siden proklamerte LOs uvilje til å samarbeide med noen annen regjering enn en regjering utgått av Arbeiderpartiet.
2.Av svarene på pressekonferansen fremkom det at heller ikke en regjering utgått av Arbeiderpartiet kan gå så langt som til å avgi et konkret løfte om hvor lav arbeidsledigheten skal bli.
3.Baskerland har siden valget i 1980 hatt en mindretallsregjering utgått av det moderate nasjonalistpartiet PNV, som ved valget for fire år siden fikk 25 av de 60 plassene i nasjonalforsamlingen.
4.Concha Hermosilla hører til" Spanske realister", en retning utgått fra San Fernandoakademiet i Madrid.
5.Dansegruppen er en selvstendig enhet, men er utgått fra Gresk Forening og Kulturklub, som ble startet med ca. 100 medlemmer i 1978.
6.De første 25 sivilingeniørstudentene begynner da sin utdannelse i en ny institusjon, utgått av Rogaland distriktshøyskole og Stavanger ingeniørhøyskole.
7.De tre sistnevnte selskapene er utgått fra selskapet Norsea A / S.
8.Derfra er det iår utgått 125 000 julekort, hvis vi ikke husker feil.
9.Det er noe som gjelder ungdommen, de kjøper oftere og kaster det når det er utgått.
10.Det er utrolig at en regjering utgått av Abeiderpartiet vel femti år efter slaget ved Menstad var i tvil om dette, sa Ørnhøi på en pressekonferanse igår.
11.Det nye er utgått av Follo Eiendomsomsetning i Ski.
12.Det synes klart at Venstre vil foretrekke en regjering utgått av Arbeiderpartiet efter valget i 1985.
13.Därmed kan också de målsättningar uppfyllas som tanken på ett nordiskt satellitsamarbete utgått ifrån.
14.Et av de viktigste og mest dyptloddende skrifter som er utgått fra Sakharovs hånd under Gorkijeksilet bærer tittelen" Om vitenskapsmennenes ansvar" - et skrift vi nordmenn bør legge oss på sinne, fordi Sakharov som kjent for en tid tilbake ble kreert som æresdoktor ved Universitetet i Oslo.
15.Et brev med en formell anmodning om dette er utgått 27. juni til Departementet for utviklingshjelp, ved statsråd Reidun Brusletten.
16.Fr.p. vil gi sin sin støtte til en mindretallsregjering utgått av Høyre, men også en mindretallsregjering utgått av de tre samarbeidspartier.
17.Førde står fast ved at Arbeiderpartiet, ved gjenerobring av regjeringsmakten, både kan og vil endre reformer foretatt under nåværende regjering, men at det ikke vil bli slik at Arbeiderpartiet i ett og alt vil se tilbake på modeller som ble benyttet av den forrige regjering utgått av Arbeiderpartiet.
18.Hvilket regjeringsalternativ bør Venstre støtte ved valget neste år - en borgerlig trepartiregjering som vi har nå eller regjering utgått fra Arbeiderpartiet ?
19.I tillegg har vi lokalpolitiske hensyn som ofte binder store ressurser til virksomheter som burde ha utgått når målet er høyest mulig stridsevne for lavest mulig kostnad, sa BullHansen.
20.Ikke minst for skandinaver, siden" Chess" er utgått fra ABBA.
21.Innstillingen fra utvalget - som er utgått fra hovedutvalget i kommunen - lanserer en" pakke", som utvilsomt er et fullgodt alternativ.
22.Ja, faktisk var det vel slik at langt inne i det verdiskapende yrkesliv var det nær sagt en engstelse for om landet i det hele tatt kunne ha en regjering som ikke var utgått av Det norske Arbeiderparti.
23.Likevel var det naturlig, uunngåelig at samtiden så på Camille Claudels verk som utgått fra Rodin.
24.Man efterlyser en regjering utgått fra arbeiderbevegelsens partier som kan bryte med innstramningspolitikken.
25.Med slike snedige formuleringer unngår man å plassere ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos den politiske ledelse for Oslo og tilsvarende for Regjeringen, begge utgått fra samme konservative parti.
26.Norsk Data ble etablert i 1968 av en liten gruppe ingeniører utgått av forskningsmiljøet på Forsvarets Forskningsinstitutt.
27.Notatet som nå er til høring i lokallagene, anbefaler ikke bare å gi støtte til en regjering utgått av Ap. efter stortingsvalget neste år, men også å gå inn i en slik regjering.
28.Nygaardsvoldregjeringen kjempet for en nasjon som var noe mer enn den selv og den klasse som den hadde utgått fra.
29.Næringsmiddelkontrollen i Follo har avslørt at kjøpmenn selger kjøttpålegg der holdbarhetsdatoen er utgått.
30.Og den administrasjonen skal, som omtalt i morgenutgaven idag, ledes av et byråd, en" byregjering" som er utgått fra det politiske flertall i bystyret.
Your last searches