Norwegian-English translation of utgang

 
 

More examples
1.Fordi de påståtte forbrytelser er av rent politisk karakter og ikke på noen måte omfatter vold eller oppfordring til vold, ber vi dere om å hindre en mulig tragisk utgang eller andre vidtrekkende negative følger, het det i petisjonen.
2.God balanse i tilløpet, en skikkelig utgang fra hoppkanten da er mye allerede gjort), og selvfølgelig et ordentlig nedslag.
3.Hvorav en med dødelig utgang.
4.Jeg anholder Dem som siktet for adskillige tilfeller av sabotasje på Nakskov skipsverft, hvorav ett med dødelig utgang.
5.Uttalelsene fra partene må komme raskt, fordi Televerket må ta en avgjørelse om inndelingen innen årets utgang.
6.Vi håper å kunne legge siste hånd på verket innen oktober måneds utgang, og innstillingen skulle dermed være ferdig like over nyttår, hvorefter den blir sendt på en tre måneders høringsrunde, opplyser utvalgets formann - Nasjonalgalleriets direktør Knut Berg.
7.15åringen som tente på huset i Ollegaten i Gråten natt til 28. februar iår, med den tragiske utgang at hans 12 år gamle nevø omkom, er i Skien og Porsgrunn byrett dømt til to års fengsel.
8.96 pst. av ulykkene skjer i hjem og i nærmiljø, og 60 pst. av dem har dødelig utgang.
9.AIDS bryter ned menneskets naturlige forsvarsmekanismer, Dette fører til at vanligvis uskadelige infeksjoner får en dødelig utgang.
10.Akergruppens administrerende direktør, Karl Glad, skal nå trekkes mer inn i de forhandlinger som snart må komme i gang for alvor for at timeplanen med refinansieringsavtale innen denne måneds utgang, skal holde.
11.Aljekhins utgang fra dette liv ble heller ikke særlig glansfull - ensom og utstøtt efter sin tvilsomme hodning under den annen verdenskrig.
12.Alkokuttkampanjen avsluttes ved årets utgang.
13.Alle borettslag og andre som fester tomter av Oslo kommune, har fått frist til årets utgang til å akseptere kommunens tilbud om å kjøpe tomtene.
14.Alternativet blir å bruke noe av stafettløypa som utgang på femmila, sier Høiås.
15.Antall ansatte ved årets utgang var 2258, hvorav 388 ved Ranheim.
16.Antall fraktbrev som behandles, regner han med ved årets utgang vil ha øket ca. 15 prosent i forhold til ifjor.
17.Avdelingen har nå 80 ansatte, et antall som ventes å vokse til 150 før årets utgang.
18.Bladet" Kapital" økte sitt opplag med 5000 eksemplarer i løpet av 1983 og var oppe i 35 000 ved årets utgang.
19.Blant ulykkene som er registrert med dødelig utgang, representerer fallulykkene den største gruppen med syv tilfeller.
20.Boligrådmannen understreker imidlertid at boligfesterne har frist til nyttår på å reflektere over kommunens tilbud, og tyngden av salgssaker er først ventet ved årets utgang.
21.Bortsett fra to tidligere kjente tilfelle, begge med dødelig utgang, er det ikke påvist noen nye tilfelle av sykdommen AIDS i Norge.
22.Brynjulf Bull fremholder at Akvarieselskapet har fått positive reaksjoner fra såvel kommunale etater som bydelsutvalg for tomtevalget, og han regner med at dette spørsmål blir avklart innen årets utgang.
23.Både skolestyrets formann Merete Johnson og skolesjef Riksaasen uttrykker overfor Aftenposten tilfredshet med sakens utgang og at det tillitsfulle samarbeide mellom skolestyre og skoleadministrasjon kan fortsette.
24.Da er flyverne ute av trening efter" vinterdvalen", og det blir gjort tabber som får katastrofal utgang.
25.Danielsen sier imidlertid at han gjør regning med at tallet vil ligge på samme nivå som nå ved utgang av året.
26.De klarer det bra i andre sammenhenger, men denne gang har man gjort seg skyldig i et beklagelig overtramp, formodentlig i tankeløs iver efter å understreke og belyse statistikkens dystre tall over denne typen tragiske ulykker med dødelig utgang.
27.De trygdede vil selv måtte legge ut midlene til egenandel, men vil få dem tilbake ved årets utgang.
28.Den endelige utgang markeres ved at despotismens monstrum hever hodet og bringer menneskene tilbake til en tilstand som ligner den opprinnelige, bare med den forskjell at menneskene nu er like fordi de intet er, fordi de er prisgitt den samme avmakt.
29.Den gangen hadde det skjebnesvangre konsekvenser, ofte med dødelig utgang.
30.Den lavmælte utgang på møtet står i klar kontrast til statsminister Andreas Papandreous høystemte åpningstale på konferansen for en måned siden.
Your last searches