Norwegian-English translation of utgi

Translation of the word utgi from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utgi in English

utgi
allmennverb publish
Derived terms of utgi
Anagrams of utgi
More examples
1.Berømte personligheter som har stilt videnskapen i menneskehetens tjeneste" heter en myntserie som lilleputtstaten San Marino er i ferd med å utgi.
2.I de siste femti årene har det vært forbudt å utgi bøker trykt på kurdisk i Tyrkia.
3.Som en hyldest til den olympiske ånd, vil omkring 110 nasjoner utgi et nytt frimerke i 1984 som hedrer de kommende olympiske leker.
4.Da valget var tatt om å utgi en novelleantologi med kvinnelige forfattere, var det straks klart at vi måtte ha en amerikansk redaktør, forteller Ebba Haslund.
5.Det er forøvrig snakk om å utgi en tilsvarende, mer generell orientering for hele landet.
6.Det finnes nok mange virksomheter som er mer lønnsomme enn å utgi avis ?
7.Herefter vil vi utgi 1520 titler.
8.I enkelte tilfeller vil klubben også utgi arbeider i keramikk og metall, opplyste daglig leder av Kunstklubben A / S, Widar Fossum, på en pressekonferanse i Oslo onsdag.
9.Jeg var ikke mye nedpå togsetet under hjemturen til Furnes fra Oslo, da Cappelen forlag for syv år siden innkalte meg, for å fortelle at de endelig ville utgi" Lævandes dikt".
10.Men som idealister med usvikelig tro på sitt nye magasin, har dere nå penger til å utgi et neste nummer, redaktør Baardseth ?
11.Mens andre land overgår hverandre i å utgi informative turistbrosjyrer, har Kina så godt som ingenting, forteller forfatterne, som her gir en rekke nyttige opplysninger.
12.Når Helsedirektoratet har vært med på å utgi boken, er det fordi vi synes det er en viktig bok, sa helsedirektøren.
13.Og så får vi inderlig håpe at et norsk forlag satser på å utgi en lang rekke av hans bøker på nytt.
14.Og utgi den på eget forlag.
15.Tilsammen vil det komme 12 bøker, og vi håper å kunne utgi et nytt bind annet hvert år, sier Hølmebakk.
16.Vi er ikke fremmede for tanken på å utgi såvel bøker som plater, video og spill, forteller Eriksen, som altså får en frisk start med lanseringen av populære Bjørnstad.
17.Vi kunne ikke forvente at vi skulle forbli alene om å utgi slike bøker.
18.Vi må nesten hver dag si nei til å utgi viktige og gode manuskripter i denne kategorien.
19.Vi må nå bestemme oss for hvilke bøker vi ikke har råd til å utgi, hvilke bøker bør vi ha og hvilke må vi ha, foreslo Bjørnsen.
20.Vi vil utgi et søkende tisskrift som garanterer åpenhet, i en tid hvor det letes efter mål og mening, og hvor det synes stadig mindre meningsfylt å plassere seg i en ideologisk eller politisk bås med alle sine holdninger.
21.Å utgi" Kritikkjournalen" er på mange måter et chansespill, siden vi ikke har et forlag som støtter oss.
22.A / S Avis og Forlagshuset Media, som skal utgi den nye avisen" Media" og" nye" Frisprog, er heleiet av Media Invest.
23.A / S Avis og forlagshuset Media skal utgi Frisprog og den nye bransjeavisen" Nytt om Media".
24.ANVIL PRESS, LONDON, skal utgi en samling utvalgte dikt av hardangerlyrikeren Olav H. Hauge.
25.Aamodt understreker at han ikke er interessert i å utgi et forsvarsskrift for Arnfinn Nesset, som er dømt for mord på over 20 mennesker.
26.Alle tolv ble utgitt det samme året, forlaget syntes ikke det kunne utgi en Fønhusbok hvert år i tolv år til.
27.Alt om Mat Forlag A / S, utgir magasinet med samme navn og skal utgi 12 matmagasiner på videokassetter og en kokebokserie.
28.Alt som trengs for å utgi avis fra trykkpresse til askebegre leies.
29.Antagelig blir det utgivelse på Hot Club Records, som også skal utgi plate med gruppen AHA.
30.Arbeiderpartiet har imidlertid funnet dette" skrytealbumet" så betenkelig at man tar sikte på å utgi en slags motmelding, rett efter pinse.
Similar words

 
 

utgi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utgiutgiendeutgitt
Indikative
1. Present
jegutgir
duutgir
hanutgir
viutgir
dereutgir
deutgir
8. Perfect
jeghar utgitt
duhar utgitt
hanhar utgitt
vihar utgitt
derehar utgitt
dehar utgitt
2. Imperfect
jegutgav
duutgav
hanutgav
viutgav
dereutgav
deutgav
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utgitt
duhadde utgitt
hanhadde utgitt
vihadde utgitt
derehadde utgitt
dehadde utgitt
4a. Future
jegvil/skal utgi
duvil/skal utgi
hanvil/skal utgi
vivil/skal utgi
derevil/skal utgi
devil/skal utgi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utgitt
duvil/skal ha utgitt
hanvil/skal ha utgitt
vivil/skal ha utgitt
derevil/skal ha utgitt
devil/skal ha utgitt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utgi
duville/skulle utgi
hanville/skulle utgi
viville/skulle utgi
dereville/skulle utgi
deville/skulle utgi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utgitt
duville/skulle ha utgitt
hanville/skulle ha utgitt
viville/skulle ha utgitt
dereville/skulle ha utgitt
deville/skulle ha utgitt
Imperative
Affirmative
duutgi
viLa oss utgi
dereutgi
Negative
duikke utgi! (utgi ikke)
dereikke utgi! (utgi ikke)
Your last searches