Norwegian-English translation of utgitt

Translation of the word utgitt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utgitt in English

utgitt
kino - bøkeradjective released
Similar words

 
 

More examples
1.Applikasjon med fantasi" er den syvende formingsboken John O. Borge A / S har utgitt i samarbeid med" Striestuen".
2.Denne boken er så god at den burde ha vært utgitt som voksenbok.
3.Det er ifølge en jury med folk fra Norsk Faglitterær Forfatterforening, Bibliotekforeningen og Forleggerforeningen boken" Kvinner ved staffeliet" av Anne Wichstrøm, utgitt på Universitetsforlaget.
4.Dette var ikke noe dårlig program for vårt hederskronede dameblad URD, som ble utgitt av Cecilie og Anna Bøe med den siste som redaktør fra 1896 frem til 1960.
5.Ernæringslære" er utgitt av Landsforeningen for kosthold og helse.
6.Et pølsemåltid blir hva du gjør det til" - denne påstanden står å lese i en brosjyre som Opplysningskontoret for kjøtt har utgitt.
7.Gode råd om vinduer i eldre hus" er et fint informasjonshefte utgitt av Foreningen til Fortidsminnesmerkers Bevaring i samarbeid med Treopplysningsrådet.
8.Her skjer det noe fullstendig nytt på skjermen, noe som aldri har vært prøvd før," heter det i en pressemelding som er utgitt av ZDF i Mainz.
9.Historier fra Krokskauen" av samme forfatter burde vært utgitt igjen.
10.Hvorfor er skoler forskjellige ?" er utgitt av Forlaget TanumNorli A / S.
11.Kampen om litteraturen" heter en bok som Landslaget for norskundervisning har utgitt.
12.Kåres lille blå" kalles et hefte Høyre tidligee har utgitt.
13.Leksaker att lita på" heter et hefte, som Konsumverket I Sverige - en isntutisjon tilsvarende Forbrukerrådet - har utgitt.
14.Livets herrer" heter en bok som nylig er utgitt av" Folkebevegelsen for Livsrett og Menneskeverd".
15.Mature" er titelen på det vellykkede resultat, utgitt av Hot Club Records.
16.Omkring NRK" heter et vakkert tidsskrift for radio og fjernsyn - utgitt av NRK på blankt og fint papir.
17.Pestsøylen" ble først utgitt i vanlig bokform på tsjekkisk på eksilforlaget Index i Köln i 1977.
18.Psykiatrien i eutanasiens malstrøm", et annet og nyere verk er Ernst Klees" Euthanasie im NSStaat" - mest kjent er likevel kanskje et par skrifter utgitt av PsychiatrieVerlag i Rehburg.
19.Rosens navn" ble utgitt i Italia i 1980, og den ble raskt en bestselger.
20.Smask" er en arbeidsbok om ungdom, følelser og sex, utgitt av Landsforeningen for fritidsklubber.
21.Sosialt utsyn for 1983" som nylig er utgitt av Statistisk Sentralbyrå, viser at 1950kullet vil bli den første generasjon som ikke føder nok barn til at befolkningstallet opprettholdes.
22.StabburNilsen forteller", heter boken som en gang ble utgitt om Gunnar Nilsen.
23.Vær deg selv", som er oversatt til norsk av Øyvin Aarflot, er utgitt på Hermes Forlag A / S.
24.Worstward Ho" synes å være videreførelsen av et verk påbegynt i 1968, forlatt, hvorav kun et lite fragment er utgitt, under titelen" Closed Space".
25.(Dette er grundig dokumentert i CarlAksel Äkermans bok," Legal narkotikadød", utgitt på Sober Forlag).
26.(utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i 1970), og" hos oss kan den bare klare seg i områder med betydelig innslag av dyrket mark.
27.Betenkningen er kommet fra et utvalg, men Bispemøtet har behandlet den og anbefalt den utgitt som bok for diskusjon og debatt.
28.Det meget få vet, sier Albert Greiner, som ifjor utga boken" Martin Luther, en sannhetens forkjemper", - er at fra det øyeblikk Luther begynte å skrive ned sine" kjetterske" tanker, ble han oversatt og utgitt i Frankrike.
29.Det var meget god kvalitet på det som ble utgitt, men vi var likevel ikke i særlig tvil, fremholdt Nils Nordberg.
30.Det vil ta noe tid å få trykket og utgitt reviderte regler.
Your last searches