Norwegian-English translation of utkast

Translation of the word utkast from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utkast in English

utkast
tegningnoun draft, sketch, rough copy
  klærnoun design
Synonyms for utkast
Derived terms of utkast
Similar words

 
 

More examples
1.Ett krav må stilles klinkende klart til de som seriøst sysler med utkast til TV 2.
2.Dagens nivå for utvinning av olje og gass fra norsk sokkel er et realistisk utgangspunkt for den videre planlegging, sier Senterpartiets programkomite i sitt utkast til nytt partiprogram.
3.Den såkalte dessertgenerasjonen har fått slalåmski og stereo, men ikke arbeide, bolig og rimelig studiefinansiering, sa Unge Venstres leder Erling Moe, da Venstre igår fremla sitt utkast til program for neste stortingsvalgperiode, et program som trolig fører til skatteskjerpelse.
4.Dersom Oljedirektoratets utkast til nye forskrifter for dykkere i Nordsjøen vedtas, er dykkerne fritt vilt.
5.Det er nå bare opp til hovedstyret å strø sand på vårt utkast.
6.Det foreligger et utkast til et forlik som partene ønsker å vurdere nærmere, sier advokat Steinar Tjomsland hos regjeringsadvokaten til Aftenposten.
7.Formannskapet sluttet seg mot 10 stemmer (a og sv) til bygningsrådets flertalls forslag om omregulering av Kruses gate 7 og 9 til byggeområde for boliger og tomt for offentlig bygning (barnehave), og sluttet seg enstemmig til forslaget om å forkaste utkast fra Oslo Byes Vel om omregulering av eiendommene Frognerveien 19, Kruses gate 5, 5 B, 6, 7 og 9 til spesialområde / bevaring.
8.Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer (sv) til bygningsrådets flertalls forslag om å forkaste utkast til endret reguleringsplan for Hammerfestgaten 6, som foreslås omregulert fra byggeområde for boliger til spesialområde / bevaring (bolig).
9.Formannskapet sluttet seg mot to stemmer (sv) til kommunikasjonsrådmannens forslag om å forkaste Kampen Vels utkast til omregulering av Brinken 9 m.fl.
10.Høsten 1980, da Treholt var ved den norske FNdelegasjonen i New York, ble Treholt observert med det Aftenpostens kilder mener var utkast til det foredrag Jens Evensen holdt om blant annet atomvåpenfrie soner.
11.Jeg ble så glad da jeg fikk spørsmål om å lage utkast til to frimerker, at jeg like godt tegnet tyve, forteller en fornøyd Egner.
12.Jeg har brukt fire år på å skrive denne boken, hvorav tre gikk med til forskjellige utkast.
13.Jeg mener det er riktig at alle kan få se dem, selv om dette er helt uforpliktende utkast.
14.Kommunal og arbeidsdepartementets utkast til nye byggeforskrifter svekker brannsikkerheten.
15.Kunstakademiet utfordret ivår samtlige elever ved Arkitekthøyskolens teknologikursus til å komme med utkast til hvordan lokalene og området bedre kan utnyttes.
16.Planen er ikke endelig, men et utkast, sier naturverninspektør Hans Christian Gjerlaug hos fylkesmannen i Hedmark.
17.Pr. idag har vi laget utkast til drift av et senter med en bred målsetning.
18.Sosialdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage utkast til en handlingsplan for eldrepolitikken.
19.Vi forkastet plankomiteens utkast fordi det var svært mangelfullt, og det ville ikke ha noen hensikt å fremlegge en slik plan til eftersyn for offentligheten, opplyser Skogen, og gjør oppmerksom på at det slett ikke er plan og utbyggingskomiteens oppgave å presentere reguleringsplaner.
20.Vi har foreløbig mottatt utkast til Oslobudsjettet og hovedtallene fra enkelte fylker.
21.Vi må legge bak oss den retorikk som skiller oss, og konsentrere våre anstrengelser om de problemer og målsetninger vi deler, sier gruppen i sitt utkast til en samlende plattform.
22.Vi ser på innstillingen som et første utkast, og et første forsøk på å tenke gjennom situasjonen med hensyn til nye media.
23.Vårt utkast medfører en rekke fordeler som bør vurderes sterkt, sier selskapet, som også påpeker hvor viktig det er å komme raskt igang med anleggsarbeidet.
24.2. januar er siste frist for de fire deltagende kunstnere til å levere inn sitt utkast til monumentet av Sonja Henie, som skal få en ærefull plassering utenfor det stadion der hennes iseventyr begynte - Frogner stadion.
25.35 000 tegninger kom inn, og det var ikke lett for dommerkomiteen på seks medlemmer å finne frem til det seirende utkast, som er tegnet av 5.klassingen Hanne Bach Hansen fra Gedser.
26.72 kunstnere har sendt inn utkast til konkurransen om et monument til minne om" Alexander Kielland"ulykken i 1980.
27.Advokaten ber namsretten forby Weekend å trykke nye artikler som bygger på eller bringer sitater fra Jens Bjørneboes efterlatte, uferdige utkast til selvbiografi," Med horn og hale - det var smerten verdt".
28.Aftenposten bragte 22. september en oversikt over saker som skiller de politiske partier, utarbeidet på grunnlag bl.a. av endel utkast til partiprogrammer.
29.Aftenpostens Bjørn Talen har analysert partienes utkast til stortingsvalgprogrammer i en innsiktsfull artikkel lørdag 22 / 9.
30.All omsetning av øl må ut av dagligvarebutikkene og over i egne utsalg, krever Kristelig Folkeparti i sitt utkast til nytt stortingsvalgprogram.
Your last searches