Norwegian-English translation of utlånt

Translation of the word utlånt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utlånt in English

utlånt
allmenn? seconded
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ekte I.C. Dahl, utlånt fra Nasjonalgalleriet.
2.Van Dongens" Den gamle klovn", fra 1906 er idag forsikret for ti millioner francs og Cezannes" Mann i rød trøye", som er utlånt fra museet i Zürich, for 50 millioner francs, bare for å nevne noen.
3.Alle er de utlånt fra Norsk Folkemuseum sammen med et skjønnsomt utvalg leker som har tilhørt gamle dagers småpiker.
4.Av de 34 musikerne er 11" utlånt" fra Musikselskabet Harmonien i Bergen.
5.Bl. a. har Nationaltheatret utlånt et par av sine store portretter, Henrik Lundhs portrett av Hauk Aabel som Jeppe og Per Krohgs portrett av Per Aabel som Henrik i" Mascarade".
6.Blant dem er det ikke minst Munchs" Skriket" fra 1893 - utlånt fra Nasjonalgalleriet i Oslo - som er blant de bilder som trekker flest publikummere til seg.
7.Både ComTecs direktør og en person som foretar rehabilitering og installasjon av navigasjonshjelpemidler for fly, er utlånt fra ScanTech, som leder ComTecs flysikringsarbeide på kontrakt.
8.De er utlånt inntil Oslobanken får alle sine ansatte på plass en gang i september.
9.De fleste arbeidene er da også utlånt fa Munchmuseet, selv om enkelte kommer fra Nasjonalgalleriet i Oslo og et par ogå fra Tokyosamlingen.
10.De utstilte gjenstandene er utlånt fra en rekke institusjoner, blant dem Bergens Katedralskole og museer i Bergen og Hordaland.
11.Dersom det f.eks. skjer en katastrofe i utlandet, kan organisasjonen anmode om hjelp, og de får utlånt en del av sykehuset.
12.Det var 17. maistemning på Voss jernbanestasjon i eftermiddag da olympiamesteren Eirik Kvalfoss kom til hjembygden med dagtoget og steg ned på den røde løperen utlånt fra Bergen.
13.Disse oversettelser er nye i bibliotekene og visstnok lite kjent og utlånt.
14.Dokumentene ble utlånt i skoletiden, og samlet inn og låst inn i stålskap før undervisningen sluttet for dagen.
15.Draktene er utlånt fra Olavspelet på Stiklestad.
16.Edvard Munchs" Skriket" fra 1893 - utlånt fra Nasjonalgalleriet i Oslo - er blant de malerier som vekker størst oppmerksomhet på 100årsutstillingen til Le Salon des Independants i Paris.
17.En rekke av bildene er utlånt av gallerier, privatpersoner og kunstneren.
18.Et kraftig forsterkeranlegg - utlånt og betjent av et firma i Arendal - gjorde det aldri vanskelig for koret eller solistene å nå ut med sine tekster, men kunne også være nådeløst avslørende når sangen ikke helt holdt mål og urenhetene ble fremtredende.
19.Et tverrsnitt av de arbeider som norske billedkunstnere har laget fra kystNorge og fiskeriene, kan man studere på denne utstillingen, og de fleste av disse arbeider er utlånt fra Nasjonalgalleriet, Rolf Stenersens Samlinger og Riksgalleriet, opplyser NTB.
20.Flyhavarikommisjonen har tidligere søkt i samme område med personell utlånt fra Forsvaret og sammen med lensmannen på stedet.
21.Fotografier utlånt fra bl.a. riksantikvaren, Forbundsmuseet i Akershus og en rekke privatpersoner viser gammel bygningsmasse, hvorav mye er revet og fornyet.
22.Gullgjenstandene er utlånt fra et museum i Bogota i Colombia, og er forsikret for en sum av 60 millioner kroner.
23.Halvparten av reklameskiltene er lånt ut av privat samler, de andre er utlånt av en rekke personer.
24.Han har stått i spissen for teamet bak" Helseplan for 1980åra", og nylig er han utlånt fra Sosialdepartementet til Oslo kommune for å legge opp en prøvevirksomhet på helse og sosialsektoren som foreløbig skal prøves i fire bydeler i Oslo.
25.Hittil er det inngått ialt 11 låneavtaler og 37,6 millioner kroner er utlånt.
26.Hovedrollen som den unge Beatie Bryant tolkes av Birgitte Victoria Svendsen, som ikke var ukjent med rollen da hun ble utlånt av Fjernsynsteatret for å gjeste på Riksteatret.
27.Hvor dramatisk uvær Andreotti er ute i denne gang, viser angrepene - og avstemningstallene - fra parlamentsdebatten før helgen om den mer enn 4700 siders parlamentsrapporten om" mafiaens finansmann" Sindona, som er dømt til 25 års fengsel i USA og nylig ble utlånt til det italienske politi.
28.I ni uker hadde han vært utlånt til Rikspolitiets utrykningsavdeling.
29.I tillegg til Buschettasakens gang kommer avhørene av den kjente og beryktede italienske finansmann Michele Sindona, som i slutten av september ble" utlånt" til italiensk politi fra USA, der han soner en fengselsstraff på 25 år for bedrageri.
30.I utlånt telt fra Cirkus Berny vil den landsomfattende publikumssuksessen" Jada, vi elsker" omsider kunne oppleves av Oslopublikumet.
Your last searches