Norwegian-English translation of utløpe

Translation of the word utløpe from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utløpe in English

utløpe
lisensverb lapse
Derived terms of utløpe
Anagrams of utløpe
More examples
1.Perioden skulle egentlig utløpe nå ved månedsskiftet februar / mars, men det er bestemt at den skal forlenges på de samme vilkår frem til 1. september.
2.Den midlertidige ordning skal utløpe 30. april 1986, ifølge forslaget fra Oslo kommune.
3.Denne frist er nå iferd med å utløpe og må brytes ved disse forliksklager.
4.Deres frister for å svare på om de tar gjenvalg eller ikke, er nå i ferd med å utløpe.
5.Det ble kunngjort i desember og skulle utløpe denne uke, men er nå forlenget til 4. mai. Bare 800 har til nå benyttet seg av amnestiet, og det regnes nok som skuffende i betraktning av at den styrken som støttes av USA og ledes av tidligere somozister i Honduras teller opp til 10 000 mann.
6.Det skulle også gjelde når kontrakter måtte utløpe.
7.Som generalsekretær har jeg ønsket å få en klar og ensartet behandling av personalet efterhvert som kontrakter var i ferd med å utløpe.
8.De som er av motsatt oppfatning, blant dem viseforsvarsminister Richard Perle og til en viss grad hans sjef, forsvarsminister Caspar Weinberger, tviler på at russerne ville ruste opp så mye mer selv om begrensningsavtalene skulle utløpe.
9.Tidligere lot mange eldre mennesker førerkortet utløpe når de" merket alderen" - idag fristes eller presses de til å fortsette bak rattet med det evigvarende førerkortet i lommen.
Similar words

 
 

utløpe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utløpeutløpendeutløpet
Indikative
1. Present
jegutløper
duutløper
hanutløper
viutløper
dereutløper
deutløper
8. Perfect
jeghar utløpet
duhar utløpet
hanhar utløpet
vihar utløpet
derehar utløpet
dehar utløpet
2. Imperfect
jegutløpet
duutløpet
hanutløpet
viutløpet
dereutløpet
deutløpet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utløpet
duhadde utløpet
hanhadde utløpet
vihadde utløpet
derehadde utløpet
dehadde utløpet
4a. Future
jegvil/skal utløpe
duvil/skal utløpe
hanvil/skal utløpe
vivil/skal utløpe
derevil/skal utløpe
devil/skal utløpe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utløpet
duvil/skal ha utløpet
hanvil/skal ha utløpet
vivil/skal ha utløpet
derevil/skal ha utløpet
devil/skal ha utløpet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utløpe
duville/skulle utløpe
hanville/skulle utløpe
viville/skulle utløpe
dereville/skulle utløpe
deville/skulle utløpe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utløpet
duville/skulle ha utløpet
hanville/skulle ha utløpet
viville/skulle ha utløpet
dereville/skulle ha utløpet
deville/skulle ha utløpet
Imperative
Affirmative
duutløp
viLa oss utløpe
dereutløp
Negative
duikke utløp! (utløp ikke)
dereikke utløp! (utløp ikke)
Your last searches