Norwegian-English translation of utleid

Translation of the word utleid from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utleid in English

utleid
allmenn? let
Similar words

 
 

More examples
1.De to skipene er utleid på langsiktige fraktkontrakter til Afran Transport Co., som kontrollleres av oljeselskapet Gulf.
2.Den er utleid til DFDS og kom fra Newcastle.
3.Det første tilfellet sist høst gjaldt en Airbus utleid til et malayisk flyselskap denne styrtet i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur.
4.Fra 28. mars vil SAS ta i bruk en jumbojet, som har vært utleid til Nigerian Airways, som erstatning for den skadete DC10maskinen.
5.Hyppig er det uklarhet om hvor den internasjonale oljearbeider egentlig er ansatt - er han ansatt i moderselskapet i utlandet, i datterselskapet i Norge, i den bedrift han for tiden arbeider i som" utleid arbeidskraft" ?
6.I diskusjonen om bevaring og utbedring av eksisterende bebyggelse bør man være klar over at eldre hus som regel er utleid, sier arkitekt Thorbjørn Hansen, som har skrevet rapporten fra NBI.
7.Idag er all ledig kanalkapasitet for lokalfjernsyn over Janconettet utleid til Janco Visjon.
8.Produksjonslokalet ble oppført i høst, og er fra nyttår utleid til en utenlandsk handelsbedrift.
9.Rapporten konkluderer med at man i all diskusjon om bevaring og utbedring av eksisterende bebyggelse bør være klar over at eldre hus som regel er utleid.
10.Sesongplasser til 1140 kroner ryktes utleid for det femdobbelte.
11.Som formann slapp hr. Eitzen å oppleve det forsmedelige for bydelen, at de to prektige bygningene ble utleid til henholdsvis den franske stat og den engelske skole.
12.Thon vil ikke overta driften av Tostrupkjelleren, som nå blir utleid.
13.Totalt er det utleid 1300 dekar, og en bonde i nærheten sørger for at korn og gress spirer på sletten.
14.Flere av våre tilfluktsrom er utleid og brukes til f.eks. garasje eller lager, forteller Servan.
15.Allerede mens frimurerne eide bygningen var halvparten av kjelleren utleid til en temmelig simpel restaurant som ble kalt Sumpen eller Sompa.
16.Både i de årene da frimurerne eide bygningen og efter at kommunen hadde overtatt den, var den store festsalen gang på gang utleid til festlige arrangementer.
17.Det er blant annet gjort ved at 19 mill. kroner til bygging av trygdeboliger er trukket ut av kommunens investeringsbudsjett ved at trygdeboligene i stedet privatfinansieres for derefter å bli utleid slik at Oslo kommune blir ansvarlig for driften.
18.Det er nå heller ingen frykt for at det skal bli vanskelig å få utleid hele næringsbygget, som skal bygges i regi av Oslo Næringsselskap.
19.Et av dem er utleid til et utenlandsk selskap.
20.Konserthuset og Chat Neuf er utleid i lang tid fremover og gjør det vanskelig for oss som må planlegge med korte tidsfrister, sier Paul Karlsen.
21.Mens fartøyet var utleid i 1983, forliste det under fiske på Trøndelagskysten.
22.Stortingsrepresentant Oddvar majala har søkt om ny ringnotkonsesjon for fartøyet Sørfold, som de siste årene har vært utleid til Kystvakten.
Your last searches