Norwegian-English translation of utlyse

Translation of the word utlyse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utlyse in English

utlyse
allmennverb announce
More examples
1.NITO - hvor de streikende er organisert, sender nå ut blokadevarsel om de ingeniørstillinger som ÅSV kommer til å utlyse.
2.Systemet med opplæringsringer gjør dette adskillig lettere, og vi har i fylkeskommunen nå nettopp kunnet utlyse ekstra inntak av 24 lærlinger.
3.Banken har nå ansatt 14 personer, og vil i nær fremtid utlyse stillingen som regnskapssjef.
4.Dersom man velger å utlyse stillingen nå, vil det bli tatt forbehold om at den vil kunne bli omgjort til ledende fast ansatt etatsjef uten forslagsrett overfor de folkevalgte og uten instruksjonsrett overfor administrasjonen.
5.Det eneste Finnmark derfor må gjøre, er å utlyse ledige stillinger, sier Lund.
6.Det kunne være fristende å utlyse en konkurranse om å beregne såvel anleggsomkostningene som de totale omkostningene man vil påføre samfunnet og den enkelte gjennom resten av dette århundret ved å iverksette et slikt ulykksalig foretagende midt i landets økonomiske sentralnervesystem.
7.Dette førte til at kommunens boligetat kunne utlyse tomtene til trekning blant interesserte, og 290 familier ble trukket ut, og området ble inndelt i fem felter.
8.Efter at Stortinget har sagt sitt vil Kulturdepartementet offentlig utlyse den nye forsøksordning - og alle som ønsker å drive forsøk med nye medier kan da melde seg på i kampen om konsesjonene.
9.Et enstemmig bystyre vedtok igår kveld at kommunen skal utlyse 94 ledige stillinger for å fylle det nødvendige personalbehov på sykehjemmet.
10.Fagkonsulent for langrenn i Norges Skiforbund, Per Nymoen, drukner ikke akkurat i brev fra folk som kan tenke seg de nylig utlyste stillingene som langrennstrenere, men det har iallfall efterhvert droppet inn såvidt mange ansøkninger at det ikke blir aktuelt å utlyse stillingene på nytt.
11.Finansutvalget skal også ta stilling til et forslag om å utlyse engasjementsstillinger som administrasjonssjefer.
12.Finnmark Husflidslag vil utpå høsten utlyse en konkurranse med temaet" Finnmarksgenser".
13.Foruten Gunnar Hagen og Rolf Losnegård vil man også trekke inn lokale revyforfattere, og dessuten planlegger teatret å utlyse en revykonkurranse på vårparten.
14.Gyldendal Norsk Forlag vil om kort tid utlyse en stor konkurranse om gode kvinnelitteraturmanuskripter.
15.Han skal småprate med meteorologen, utlyse en spørrekonkurranse, ringe til en person han liker, eller misliker, alt efter hva de finner på i farten, forteller Osvold.
16.Hvis ingen søker meldte seg uoppfordret ville det være naturlig å utlyse embedet på nytt, sier Gammelgård videre.
17.I den forbindelse ble det foreslått å utlyse en manuskriptkonkurranse.
18.I nær fremtid kommer vi til å utlyse 14 stillinger som skal besettes i løpet av 312 måneder.
19.I nær fremtid vil Selmer utlyse nye 50 boligenheter som et tilsvarende prosjekt i nabofeltet Helset.
20.Kanskje det nye idrettsstyret muligens eventuelt bør utlyse en ny vignettkonkurranse ?
21.LBBL skal om kort tid utlyse annen del av annet byggetrinn på Rolvsrud Skog for salg for annen gang.
22.Også administrasjonssjef Rubert A. Kleiven på Nærlandheimen er forsiktig optimist, siden institusjonen nå har fått grønt lys for å utlyse nye stillinger en overlege, en assisterende overlege, to fysioterapeuter og to psykologer.
23.Oslo kommune vil i løpet av høsten utlyse en større konkurranse om utbygging av det ca. 75 dekar store stasjonsområdet på Majorstuen.
24.Rådhusposten hevder at Høyregruppen i formannskapet ønsker å utlyse en" Utbygingskonkurranse" for å finne frem til den beste løsning for nytt administrasjonsbygg io flere byggetrinn.
25.SV understreket at formannskapet ikke kan innskrenke ASUenes rett til å utlyse ledige stillinger og viser til at bare bystyret kan endre bystyrets vedtak og forutsetninger.
26.Var det ikke snart på tide å utlyse en idekonkurranse, med sikte på å gi landets hovedstad en virkelig attraksjon å skilte med - et forlystelsessentrum, en miljøoase som - planlagt av folk som tenker nytt og annerledes kunne gi oss noe av det" tapte" tilbake.
27.Umiddelbart efter nyttår vil vi også utlyse konkurransen om årets karnevalsmusikk og plakat, fortsetter Helen, som imidlertid kan opplyse at komiteen iår ikke vil arrangere egne sambaog trommekurs.
28.Allerede i neste måned vil fiskeriminister Thor Listau utlyse nye konsesjoner for fiskeoppdrett.
29.Alternativet er å utlyse nye hjemler for privatpraktiserende spesialist i gynekologi i Follo og eventuelt på Romerike.
30.Det er i stor grad bortkastet å utlyse stillinger ; ingen søker.
Similar words

 
 

utlyse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utlyseutlysendeutlyst
Indikative
1. Present
jegutlyser
duutlyser
hanutlyser
viutlyser
dereutlyser
deutlyser
8. Perfect
jeghar utlyst
duhar utlyst
hanhar utlyst
vihar utlyst
derehar utlyst
dehar utlyst
2. Imperfect
jegutlyste
duutlyste
hanutlyste
viutlyste
dereutlyste
deutlyste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utlyst
duhadde utlyst
hanhadde utlyst
vihadde utlyst
derehadde utlyst
dehadde utlyst
4a. Future
jegvil/skal utlyse
duvil/skal utlyse
hanvil/skal utlyse
vivil/skal utlyse
derevil/skal utlyse
devil/skal utlyse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utlyst
duvil/skal ha utlyst
hanvil/skal ha utlyst
vivil/skal ha utlyst
derevil/skal ha utlyst
devil/skal ha utlyst
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utlyse
duville/skulle utlyse
hanville/skulle utlyse
viville/skulle utlyse
dereville/skulle utlyse
deville/skulle utlyse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utlyst
duville/skulle ha utlyst
hanville/skulle ha utlyst
viville/skulle ha utlyst
dereville/skulle ha utlyst
deville/skulle ha utlyst
Imperative
Affirmative
duutlys
viLa oss utlyse
dereutlys
Negative
duikke utlys! (utlys ikke)
dereikke utlys! (utlys ikke)
Your last searches