Norwegian-English translation of utmagring

Translation of the word utmagring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utmagring in English

utmagring
allmennnoun emaciation
Similar words

 
 

More examples
1.Den karakteriseres av utmagring, sykdom og død, sier Per Søilen som mener dette må være et alvorlig tankekors for dem som sitter med ansvaret.
2.Det ser ut til at Santalmisjonen, som er i gang ca. 1000 kilometer unna det område der NMS eventuelt skal arbeide, har få eller ingen problemer med å slippe til i dette utfattige land der noe slikt som 80 prosent av alle barn dør av utmagring og sykdommer.
3.Enhver restriksjon på biltrafikken i Oslo sentrum uten trafikale motydelser vil føre til en utmagring av byens næringsgrunnlag, mener Osloavdelingene av Norges AutombilForbund, Kongelig Norsk Automobilklub og Motorførernes Avholdsforbund.
Your last searches