Norwegian-English translation of utmale

Translation of the word utmale from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utmale in English

utmale
allmennverb paint, describe, depict
Synonyms for utmale
More examples
1.DET er ikke korrekt med bred penn å utmale" kommunal fattigdom".
2.Studentorganisasjonenes talsmenn og kvinner er utrettelige i sine forsøk på å utmale forverringen i studentenes økonomiske situasjon.
3.Å kreve at lovens intensjoner om reell elevinnflydelse i skolens hverdag blir noe annet enn en papirbestemmelse, bør ikke provosere noen til å utmale krigslignende situasjoner !
4.Ikke helt overraskende gjør arbeidsgiveren sitt beste for å utmale streikens skadevirkninger.
5.Og det merkeligste av alt, hun beskylder meg for å utmale en barnemishandlingshistorie.
6.Og det merkeligste av alt, hun beskylder meg for å utmale en barnemishandlingshistorie.
Similar words

 
 

utmale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utmaleutmalendeutmalt
Indikative
1. Present
jegutmaler
duutmaler
hanutmaler
viutmaler
dereutmaler
deutmaler
8. Perfect
jeghar utmalt
duhar utmalt
hanhar utmalt
vihar utmalt
derehar utmalt
dehar utmalt
2. Imperfect
jegutmalte
duutmalte
hanutmalte
viutmalte
dereutmalte
deutmalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utmalt
duhadde utmalt
hanhadde utmalt
vihadde utmalt
derehadde utmalt
dehadde utmalt
4a. Future
jegvil/skal utmale
duvil/skal utmale
hanvil/skal utmale
vivil/skal utmale
derevil/skal utmale
devil/skal utmale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utmalt
duvil/skal ha utmalt
hanvil/skal ha utmalt
vivil/skal ha utmalt
derevil/skal ha utmalt
devil/skal ha utmalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utmale
duville/skulle utmale
hanville/skulle utmale
viville/skulle utmale
dereville/skulle utmale
deville/skulle utmale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utmalt
duville/skulle ha utmalt
hanville/skulle ha utmalt
viville/skulle ha utmalt
dereville/skulle ha utmalt
deville/skulle ha utmalt
Imperative
Affirmative
duutmal
viLa oss utmale
dereutmal
Negative
duikke utmal! (utmal ikke)
dereikke utmal! (utmal ikke)
Your last searches