Norwegian-English translation of utmatte

Translation of the word utmatte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utmatte in English

utmatte
fysiskverb exhaust, tire out, wear out
  helseverb debilitate, enervate [formal]
  arbeideverb wear out, exhaust, work to death
Derived terms of utmatte
Similar words

 
 

More examples
1.Da det ble klart at afghanerne ikke lot seg knuse med den kraftige innsatsen som invasjonen i desember 1979 utgjorde, gikk russerne inn for å utmatte motstanderne ved hjelp av sin militære overmakt.
2.Den har liten flyt og kontinuitet fordi vi har en særegen trang til å utmatte oss over følelsesladede enkeltsaker.
3.Elvin Jones klarte igjen å charmere, trollbinde og utmatte publikum da han inntok Club 7s scene med sin Jazz Machinegruppe, som for anledningen bestod av Horace Parlan ved flygelet, Chip Jackson på bass, og - som i de siste 10 år Pat LaBarbara på tenor og sopran.
4.På svensk side ble de utmatte, men lettede flyktningene tatt godt hånd om.
5.Første angrepsbølge skal oppta kamp med forsvareren og kjempe frem et gjennombrudd av fronten eller også utmatte forsvarerens styrker.
Your last searches