Norwegian-English translation of utrydde

Translation of the word utrydde from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utrydde in English

utrydde
drepeverb exterminate, destroy, eradicate, wipe out, liquidate
  dyrverb kill off, extirpate [formal], annihilate
  bruddverb eradicate, root out
  utsletteverb extirpate [formal], root out
Synonyms for utrydde
Derived terms of utrydde
More examples
1.(NTBReuterUPI) - Menneskeheten trenger en følelsesmessig fornyelse for å utrydde faren for atomkrig og sult.
2.(UPI) Enheter fra hæren og politiet gjennomførte i februar et fem dagers herjingstokt i Wajirdistriktet i det nordøstlige Kenya, hvor de drepte mer enn 300 medlemmer av degodiastammen og brente ned tusener av hjem i en operasjon som tar sikte på å utrydde en av landets minste stammer, sa to talsmenn for distriktet, et bystyremedlem og en representant for Kenyas nasjonalforsamling igår.
3.Jeg tror ikke noe på at de vil utrydde oss.
4.Kan man forøvrig utrydde sopp ?
5.Noe av det viktigste for oss er å forsøke å utrydde den forskjellsbehandling som foreldre er utsatt for når de søker om trygder og støtte.
6.Vi er rede til konstruktive forhandlinger, fastslo han, under henvisning til at det ikke for noen med forstanden i behold finnes noe alternativ til forhandlinger om rustningskontroll og andre problemer mellom de supermakter som" har kapasitet til å utrydde sivilisasjonen slik vi kjenner den".
7.Vi må arbeide aktivt for å utrydde snusbruken både hos ledere og aktive.
8.Vi vil aldri nå det punkt hvor vi vil drepe 100 uskyldige for å kunne utrydde en terrorist, fremholdt Bush.
9.34 slike behandlinger med 810 dagers mellomrom skulle være nok til å utrydde dyrene.
10.Akkurat nå befinner ca. fire millioner afghanske flyktninger seg utenfor sitt eget land, og for en stor del lever de i leire der tuberkulosen er i ferd med å utrydde dem.
11.Da kristendommen slo igjennom, kunne den ikke utrydde alle hedenske forestillinger om det magiske egget.
12.De vil utrydde marijuanaplantene med giftsprøyting, oppspore og ødelegge laboratoriene i jungelen der kokain raffineres, stanse smuglingen til USA med fly og båt og stille de største smuglerkongene for retten i USA.
13.Den delen av den populære sangtradisjon som viser seg vanskeligst å utrydde blir tillatt å leve videre dersom de gamle tekstene erstattes med nye revolusjonære.
14.Den unge fiskeren vil absolutt ikke utrydde steinkobben, og han mener det er en fin start å felle 50 dyr for å se hvordan det virker inn på fisket.
15.Den ønsker han å utrydde.
16.Dessverre begynte man å selge norsk misteltein til dette formålet, noe som holdt på å utrydde de norske forekomstene.
17.Det er altså ikke mulig å utrydde årsakene hos dem som blir mobbet, og vi må derfor gå løs på mobbernes motiver og handlinger.
18.Det er i et forsøk på å utrydde denne skepsis at det er bebudet å reise tiltale for mord mot de tre arresterte offiserer i sikkerhetspolitiet.
19.Det er verdt å merke seg at vi også her i landet har utryddet og er i ferd med å utrydde dyrearter.
20.Det ville nærmest være et mirakel om militærregimet makter å utrydde korrupsjonen, men kanskje man i det minste kan slippe å oppleve at soldater på egen hånd oppretter veisperringer for å skjøte på inntekten.
21.Dette ville for rovdyrenes vedkommende bety det samme som å utrydde seg selv.
22.Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk planlegger å utrydde all laks og alt annet dyreliv i Batnfjordelven og Tafjordelven i Møre og Romsdal.
23.Eftersom dette skjedde i mai, går hun ut fra at hensikten med midlet var å utrydde løvetann.
24.En person hadde satt seg som mål å utrydde et bestemt antall mennesker, og det blir også gjort et syltynt forsøk på å rettferdiggjøre all råskapen og brutaliteten ; filmen skulle liksom ha en" moral".
25.En velgeroppslutning omtrent som det de politiske barometrene gir, ville halvere stortingsgruppen og utrydde partiet - i store deler av landet.
26.Et militærkupp kan neppe endre det forhold at korrupsjonen - i større og mindre målestokk - er så integrert i det nigerianske samfunnsliv at det nærmest er en håpløs oppgave å utrydde ondet.
27.Fisker Arne Severinsen vil absolutt ikke utrydde steinkobben, men mener det er klokt å felle 50 dyr.
28.For PLO er en organisasjon som i sitt charter har som sitt uttrykte mål å utrydde en demokratisk folkegruppe, nemlig jødene i Israel, påpeker landsstyret.
29.Formen, vesenet kan riktignok fordunkles, men lar seg ikke utrydde.
30.Forskerne som først lanserte teorien, forutsa at de felles virkninger av temperaturfallet, strålingen, sykdom og sult ville utrydde så godt som alt liv på jorden.
Similar words

 
 

utrydde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utryddeutryddendeutryddet
Indikative
1. Present
jegutrydder
duutrydder
hanutrydder
viutrydder
dereutrydder
deutrydder
8. Perfect
jeghar utryddet
duhar utryddet
hanhar utryddet
vihar utryddet
derehar utryddet
dehar utryddet
2. Imperfect
jegutryddet
duutryddet
hanutryddet
viutryddet
dereutryddet
deutryddet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utryddet
duhadde utryddet
hanhadde utryddet
vihadde utryddet
derehadde utryddet
dehadde utryddet
4a. Future
jegvil/skal utrydde
duvil/skal utrydde
hanvil/skal utrydde
vivil/skal utrydde
derevil/skal utrydde
devil/skal utrydde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utryddet
duvil/skal ha utryddet
hanvil/skal ha utryddet
vivil/skal ha utryddet
derevil/skal ha utryddet
devil/skal ha utryddet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utrydde
duville/skulle utrydde
hanville/skulle utrydde
viville/skulle utrydde
dereville/skulle utrydde
deville/skulle utrydde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utryddet
duville/skulle ha utryddet
hanville/skulle ha utryddet
viville/skulle ha utryddet
dereville/skulle ha utryddet
deville/skulle ha utryddet
Imperative
Affirmative
duutrydd
viLa oss utrydde
dereutrydd
Negative
duikke utrydd! (utrydd ikke)
dereikke utrydd! (utrydd ikke)
Your last searches