Norwegian-English translation of utsette for

Translation of the word utsette for from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utsette for in English

utsette for
kritikkverb expose to
  fareverb expose to
Anagrams of utsette for
Examples with translation
Han foreslo at vi skulle utsette avreisen.
Similar words

 
 

More examples
1.Man kan gjennom forebyggende tiltak forhindre eller eventuelt utsette forekomsten av visse sykdommer.
2.På onsdagens ting ble det ellers vedtatt å utsette forslaget om en reisefordelingskasse til tinget midt i juni.
3.Er det virkelig mulig at man kan kombinere kristen forkynnelse med trusler, forhånelser, å utsette for hat, forfølgelse eller ringeakt ?
4.De aksjonærvalgte hadde sitt første møte igår, men valgte å utsette formannsvalg inntil de ansattes representanter er på plass.
5.Det var kanskje ei politisk vekking eg og mange frå min generasjon vart utsette for, men den var i så fall sett i gang ved at vi oppdaga dei store under som faktisk hadde skjedd, her i denne verda, som den kinesiske revolusjonen og den utrulege frigjeringskampen til Vietnam.
6.Egentlig er det ingen grenser for hva man lar seg utsette for i denne jobben.
7.Kirke og undervisningsdepartementet har ikke tatt stilling til avtalen i Berg og vil utsette forsøket.
8.Planar og budsjett har vorte endra på og prosjekt har vorte utsette for å frigjere midler til nødhjelp og rehabilitering.
Your last searches