Norwegian-English translation of uttømmende

Translation of the word uttømmende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uttømmende in English

uttømmende
allmenn? exhaustive
Synonyms for uttømmende
Similar words

 
 

More examples
1.Det at eksemplene ikke er uttømmende, betyr at ingen uten videre kan regne med å slippe straff, selv om man ikke har brutt de nevnte, konkrete bestemmelsene.
2.Ingen har uttømmende kunnet besvare det spørsmålet.
3.I NIFs straffebestemmelser er det regnet opp syv forskjellige forgåelser som kan medføre straff, men samtidig presieres det at" punktene ikke er uttømmende", sier Svein Slettan, som er amanuensis ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.
4.I ett enkelt bind kan man naturligvis ikke forvente en fullstendig eller uttømmende beskrivelse, noe som heller ikke har vært mulig i det monumentale fire binds verk om Høyres historie gjennom 100 år.
5.I vinter leste jeg igjen" 1984"," Animal Farm" og" The Road to Wigan Pier", og dessuten Bernard Criks uttømmende biografi, og hans og Audray Coppards minnebok" Orwell Remebered".
6.Så har da også forsøkene på å gi en uttømmende definisjon av hva sjakk egentlig er, sett i relasjon til andre kulturytringer, vært mange ned gjennom århundrene.
7.Vi får ingen uttømmende svar, og det er nettopp" Ellemelle"s styrke og utfordring.
8.Den amerikanske kilde sa på sin side at sammenhengen mellom de sakskomplekser som diskuteres i Geneve - strategiske atomvåpen, mellomdistanseraketter og romvåpen - ble inngående og uttømmende diskutert.
9.Det er ennå for tidlig å vise til uttømmende beskrivelser eller systematiserte data fra vårt arbeid, men vi vil imidlertid allerede nå peke på noen trekk som karakteriserer systemet.
10.Det får man aldri uttømmende beskjed om, heller ikke i Kjetsaas bok.
11.En rettssak har så mange momenter at den ikke kan presenteres uttømmende i den offentlige debatt.
12.Forvaltningen står overfor en annen formidabel arbeidsoppgave de kommende år, nemlig å effektivisere og ajourføre uttømmende registre over alle arbeidstagere og givere her i landet.
13.Sitt siste skihistoriske arbeid, en uttømmende artikkel om brødrene Torjus og Mikkel Hemmestveit, sendte han en uke før sin død til Skiforeningens årbok" Snø og Ski", en artikkel han dessverre selv ikke får se på trykk.
14.Så langt kapasiteten rekker, kontrolleres det at deklarasjonen over produktets ingredienser og sammensetning (som må foreligge på et skandinavisk sprog eller engelsk) er uttømmende og korrekt.
Your last searches