Norwegian-English translation of uttaking

Translation of the word uttaking from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uttaking in English

uttaking
dyrnoun evisceration
Similar words

 
 

More examples
1.LNU er sett saman av 50 norske ungdomsorganisasjonar som representerer alle spekter av politiske oppfatningar, og ved uttaking til delegasjonsreiser er det ei målsetting at alle politiske syn skal vera representerte.
Your last searches