Norwegian-English translation of utvungen

Translation of the word utvungen from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utvungen in English

utvungen
allmenn? unforced
Synonyms for utvungen
Derived terms of utvungen
Similar words

 
 

More examples
1.Den er et bindeledd mellom offentlig og privat område, den markerer overgangen mellom ute og inne, den utgjør et nøytralt møtested, en utvungen kommmunikasjonssone.
2.Det er en fri og utvungen rytme i hans bilder, fremkommet gjennom store linjer og flater i kontrastrikt samspill med en litt tett detaljering.
3.Hvis en munter og utvungen atmosfære er ønskelig, er det kanskje best om Forsvarets høgskole ikke inviteres.
4.Man skal vende seg til overgangen fra dagliglivet i tettstedene til en mer fri og utvungen livsførsel på hytta.
5.Og det var dessuten ingen splittelse mellom anmeldere og seere i Danmark - muligens fordi den norske versjonen gjerne ikke ble så utvungen i tonen som den danske originalutgaven.
6.Ceausescu og hans hustru er ikke utpregede likhetssosialister, og det var ikke så lett å finne en utvungen tone i samtalene med statsminister Odvar Nordli.
7.Men også underveis der rakk hun, utvungen og konsentrert, å overbevise om at hun kan gi norsk damebowling en fremtid.
Your last searches