Norwegian-English translation of uvanlig

Translation of the word uvanlig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uvanlig in English

uvanlig
allmennadjective infrequent, unaccustomed, uncustomary
  hendelseadjective rare, uncommon, unusual
  kvalitetadjective singular [formal], unique [informal]
  oppførseladjective offbeat, unusual
  abnormadjective aberrant, abnormal, anomalous, unusual, irregular
  eksepsjonelladjective exceptional, unusual, extraordinary
  bestemmelseother unusually, uncommonly
  gradother particularly, singularly [formal]
Synonyms for uvanlig
Derived terms of uvanlig
Similar words

 
 

More examples
1.I gamle dager var det ikke uvanlig at syke og vanskapte ble satt ut i skogen.
2.La meg da få minne om at vi hadde en uvanlig vekstperiode på 70tallet, at 300 000 nye kom i arbeide, og at arbeidsledigheten var 26 000 da Arbeiderpartiet forlot regjeringskontorene.
3.Når Breivik hevder at det ikke er uvanlig at det betales opptil 16 % i renter, så er det en usannhet som en leder for en bank burde holde seg borte fra.
4.Stilen og den offentlige strid" i VestTyskland omkring besøket" har vært ytterst uverdig og skadelig og absolutt uvanlig i omgang mellom suverene stater".
5.Vi er overbevist om at vi skal få til en ganske uvanlig cirkusforestilling, men mer vil vi ikke si i første omgang.
6.(NTBTT) Den svenske marinen har skjerpet vaktholdet i skjærgården utenfor Karlskrona som følge av at det er kommet uvanlig mange tips fra publikum om mystiske bevegelser i sjøen.
7.(New York Times) Oljeproduksjonen i SovjetUnionen, verdens største produsent, har vist en uvanlig synkende tendens de seneste fem månder, ifølge offisiell statistikk.
8.Det er helt uvanlig at en såkalt trailer - det vil si reklame for andre filmer - blir hengt på en barnefilm som blir leid ut, sier formannen i Norske Videoutleieres Forbund, Finn Pettersen.
9.Det er ikke lenger uvanlig at totreåringer ser barneTV ?
10.Det er ikke uvanlig at budsjetter blir oppbrukt midt i året.
11.Det er ikke uvanlig at det finnes eksemplarer av arten i storbyer.
12.Det er ikke uvanlig at det ligger 150 til 200 saker på bordet efter en vanlig helg ellers i året, sier politiavdelingssjef Rogneflåten.
13.Det er ikke uvanlig at du er i slag på denne tiden, verre har det vært å holde på formen ?
14.Det er ikke uvanlig at en premie blir innkalkulert i et departements prosjektbudsjett for å stimulere interessen blant publikum, sier byråsjef Dag Ørjansen i Samferdselsdepartementet.
15.Det er ikke uvanlig at funksjonshemmede blir overbeskyttet, både hjemme, på skolen, i arbeidslivet og ellers, men det ser ut til at personer med epilepsi er spesielt utsatt, sier overlege Løyning.
16.Det er ikke uvanlig at klare netter kan gi temperaturer helt ned mot null grader allerede i begynnelsen av september, forteller vakthavende meteorolog på Blindern.
17.Det er ikke uvanlig at publikum melder om skyting, mens det i virkeligheten dreier seg om kraftige smell fra eksosanlegg, melder politiet.
18.Det er ikke uvanlig at skolestyrets formann og jeg er saklig uenige i forskjellige politiske spørsmål.
19.Det er ikke uvanlig å observere over 1000 sangsvaner og over 6000 ender på en dag her ute.
20.Det er slett ikke uvanlig at kvinner blir deprimerte efter en fødsel, - i sterkere eller mildere grad, sier psykolog Åshild Jensen.
21.Det er veldig uvanlig at man kan klare å beholde kontrollen efter at man legger ut aksjer til offentlig tegning, fortsetter han.
22.Dette er uvanlig i Norge, forteller Arild Mentzoni, vakthavende ved Meteorologisk institutt.
23.Disse eksemplarene vokste til en ganske uvanlig størrelse, ca. 80 prosent større enn de foregående generasjoner av mus i Brinsters laboratorium.
24.Er det ikke noe uvanlig at sognepresten bor på pensjonat ?
25.Fire måneders venting er ikke uvanlig, sier kontorsjef Torolv Støyva i Statens pensjonskasse til Arbeiderbladet idag.
26.Flyet kom helt uvanlig lavt, og da vi så det voldsomme gnistregnet, skjønte vi straks at noe var galt fatt, forteller gårdbruker Samuel Veium som sammen med sin kone og sønn var vitne til flyulykken fra gården Veium like ved.
27.Folk er nå uvanlig interessert i det Bibelen har å si om vår tid, sier Leif Sørensen.
28.Hittil har det ikke vært uvanlig at de søker seg over til selvstendige kooperativer, som betaler bedre.
29.Ikke uvanlig at man fra Statens side setter mål man derefter ikke når, sier kontorsjef Thorleif Stubbe på barnehavekontoret i Oslo.
30.Ja, han ga meg sin billett da han gikktres uvanlig ici, så jai husker ham specielt godt.
Your last searches