Norwegian-English translation of vånde

Translation of the word vånde from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vånde in English

vånde
allmennverb groan, moan, writhe
Synonyms for vånde
More examples
1.Jeg kommer i vånde, sier hun, fordi det i universitetets undervisningsopplegg ikke blir mer tid til begge deler.
2.DA Regjeringen ifjor høst fremla et budsjett på nærmere syv milliarder kroner for programområdet høyere utdannelse, forskning og kultur, skrek man i visse kulturpolitiske kretser nesten over seg i vånde over å bli satt på en bortimot livstruende" slankekur".
3.DE som ikke kjenner ham godt ; det er de fleste og pressefolk i særdeleshet, finner i sin vånde ikke annet å fortelle om ham enn at han liten, spinkel, tørr og intellektuell.
4.Jeg tror mange har medynk med en statsråd i så stor vånde.
5.NÅR vi hittil ikke har kunnet observere Erling Norvik skrikende ut sin vånde og blåsvarte samvittighet hverken i Stortingsgaten eller Akersgaten rundt midnattstimen, kan det simpelthen bero på at mannen slett ikke skammer seg over sine gjerninger.
6.Når dette spriker kommer de i en slags vånde og opp i problemer av moralsk karakter som de ikke vet hvordan de skal løse.
7.Selv med den største respekt for redaktør Johansen er det vanskelig å se lederskiktet i Kreml vri seg i vånde og bekymret søvnløshet over formuleringene i hans Finlandsbok.
8.VI bør ikke ha illusjoner om at vårt fravær i EF har avstedkommet vånde og våkenetter i Brussel eller Paris.
9.Fra tid til annen får man henvendelse fra hytteeiere som er kommet i vånde - for ikke å nevne fortvilelse - fordi en riksvei eller bygdevei skal omlegges og dermed kommer generende nær fritidshuset.
10.Mange sosialøkonomer vil vel vri seg i vånde over at jeg forenkler så sterkt som jeg gjør, men det er i håp om at seerne skal få et lettfattelig bilde av et så komplisert tema i fjernsyn.
11.Men det gikk ikke bedre her enn at også denne kjøper kom i vånde.
Similar words

 
 

vånde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) våndevåndendevåndet
Indikative
1. Present
jegvånder
duvånder
hanvånder
vivånder
derevånder
devånder
8. Perfect
jeghar våndet
duhar våndet
hanhar våndet
vihar våndet
derehar våndet
dehar våndet
2. Imperfect
jegvåndet
duvåndet
hanvåndet
vivåndet
derevåndet
devåndet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde våndet
duhadde våndet
hanhadde våndet
vihadde våndet
derehadde våndet
dehadde våndet
4a. Future
jegvil/skal vånde
duvil/skal vånde
hanvil/skal vånde
vivil/skal vånde
derevil/skal vånde
devil/skal vånde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha våndet
duvil/skal ha våndet
hanvil/skal ha våndet
vivil/skal ha våndet
derevil/skal ha våndet
devil/skal ha våndet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vånde
duville/skulle vånde
hanville/skulle vånde
viville/skulle vånde
dereville/skulle vånde
deville/skulle vånde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha våndet
duville/skulle ha våndet
hanville/skulle ha våndet
viville/skulle ha våndet
dereville/skulle ha våndet
deville/skulle ha våndet
Imperative
Affirmative
duvånd
viLa oss vånde
derevånd
Negative
duikke vånd! (vånd ikke)
dereikke vånd! (vånd ikke)
Your last searches