Norwegian-English translation of værbitt

Translation of the word værbitt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

værbitt in English

værbitt
ansiktadjective weather-beaten
Similar words

 
 

More examples
1.Filmen er i sorthvitt, noe som passer godt til å fremheve den melankolske stemning, oppbrudd og desillusjon, et værbitt landskap og barns lek på brostener.
2.Idag som våre egne viker viker, og det som stiger furet og værbitt frem ikke er alder, men modningens tenkerpanne.
3.Selv ser han ut som en værbitt, høyreist skipper der han lar blikket vandre mot horisonten i vest.
4.Wu Baosheng, en gammel, værbitt fisker, tok imot den norske delegasjonen i sin flunkende nye villa.
5.Ansiktet hans er furet, værbitt.
6.De tre undervisningsprogrammene Nordens geografi, Furet værbitt og Den levende planeten blir sendt umiddelbart efter bisettelsen.
7.Det var hverken furet eller værbitt der det lå og duppet med en langneset pram langs siden.
8.Men grepet med å flytte kong Lears fortvilelse i storm og vanvidd fra tåket engelsk hede til værbitt vestlandskyst, fungerte storartet.
9.Nei, fotball er og blir noen annet i SydEuropa enn i furet, værbitt langt mot nord.
10.Når Bjørnson skriver om" landet som stiger frem, furet, værbitt", er det ikke fraser, men ren realisme.
11.Og Bretagnenaturen med bare tre mil til strender, med båthavn, med et landskap og en værbitt kyst og en fiskerbefolkning som ikke er fremmed for en nordlending, var det ikke så vanskelig å bestemme seg.
12.Som det stiger frem, furet, værbitt, kjent i landet - i de tusen TVhjem.
13.Størst var nok øyeblikket da vi så norskekysten stige av havet - furet, værbitt med de tusen hjem.
Your last searches