Norwegian-English translation of være arg

Translation of the word være arg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være arg in English

være arg
følelserverb rage, be enraged, be furious, be infuriated, be mad, be pissed off [slang]
Examples with translation
Jeg skulle bare ønske jeg kunne være med deg for evig og alltid, svarte den lille svarte kaninen.
Det som ser lett ut ved første øyekast viser seg å være vanskelig.
Det pleide å være en stor park her.
For godt til å være sant.
Byen min er ikke som den pleide å være.
Du må være forberedt på det verste.
Selv eksperter tok maleriet for å være en ekte Rembrandt.
Jeg er stolt av å være en del av dette prosjektet.
Du må være på stasjonen senest klokken fem.
Skolens regler krever at elevene skal være iført skoleuniform.
Kan du være så snill og kjøre meg hjem?
Hun ble mistenkt for å være en spion.
Vektorer trenger ikke å svare til en fysisk størrelse; hva som helst kan være et vektorrom så lenge vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon er definert.
Det kan være en fordel for meg å gjøre ting på denne måten.
Du må være sulten etter å ha gått så langt.
Det er vanskelig å forutsi hvordan været vil være i morgen.
Hva slags grunn ga han for å være så sen?
Den gamle mannen var ikke så sur som han så ut til å være.
Måtte kraften være med deg.
Jeg tror denne boken vil være til stor hjelp for dere.
Similar words

 
 

Your last searches