Norwegian-English translation of være borte

Translation of the word være borte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være borte in English

være borte
allmenn? be gone
Synonyms for være borte
Examples with translation
Hvor lenge vil du være borte?
Similar words

 
 

More examples
1.Det vil koste for mye å være borte fra toppen så lenge, sier Jan Erik Gustavsen, som er sportslig leder.
2.Men hvordan kan alt være borte ?
3.Selv ikke en olympisk gullmedalje kan veie opp for den tiden jeg må være borte fra ungene på grunn av trening og konkurranser.
4.Å sitte trygt på livstid på en offentlig arbeidsplass og se kritisk på ressursutnyttelsen på arbeidsplasser som kan være borte i morgen - det er en umulig situasjon, i alle fall om du definerer deg selv inn i arbeiderbevegelsen.
5.Betingelser her er at den må bestilles og betales senest 21 dager før avreise, og at man må være borte 1090 dager.
6.Byggekunst er gjenoppstått efter årtier med pietetsfullt arbeide ; du kan regne ut at de siste ruinhaugene vil være borte en gang i neste århundre.
7.Bøker som kommer ut idag, vil som oftest være borte fra markedet efter tre til fem år.
8.De kan ikke forandres, det er strenge betingelser for avbestillinger, og man må være borte natt til søndag.
9.De kan ikke være borte mange straksene før de blir savnet.
10.Derfor vil vi nå gjerne gå ut med en efterlysning av de tre mappene som viser seg å være borte, sier Nedrebø.
11.Det betydelige presset som bragte pundkursen ned til nye lavmål for et par uker siden, ser ut til å være borte.
12.Det skal være borte innen utgangen av tiåret.
13.Disse pengene skal brukes til å gi flere mulighet til å være borte fra arbeidet for å ta seg av syke barn, og de skal gi foreldre anledning til å ta seg fri to dager i året for å være sammen med sine små barn på skolen.
14.Eftersom vi allerede mandag setter kursen for St.Moritz i Sveits og et lengre høydeopphold der frem til en knapp uke før OL, blir det nesten en måned å være borte fra familien.
15.Enkelte ganger kan katter være borte i flere døgn.
16.Et kjent stamsted i hovedstaden har en plakat under bardisken, på den står det UTE TIL LUNCH, og den blir brukt hvis kundene skulle være borte en times tid.
17.Fire år er maksimum for hvor lenge en faglærer kan tillate seg å være borte fra sitt fag.
18.For da kan jeg ikke tenke meg å være borte fra Norge ! sier Inger Sitter, som formelig strutter av malelyst og føler at hun er inne i en god og spennende periode..
19.Han peker her bl.a. på Lægeforeningens krav om at almenpraktikere og spesialister som inngår avtale med kommunen, skal ha krav på å være borte fra praksisen i fire uker for efterutdannelse og andre grunner i tillegg til ordinær ferie.
20.Harry Westrheim skulle være borte i tre måneder, og så dro vi da avsted, Sissel, et nyfødt barn og vikaren.
21.Heller ikke i hennes hjemby New Orleans, som hun ikke liker å være borte fra for lenge ad gangen.
22.Hennes arbeide er ikke viktigere og mer verdt enn at hun kan være borte fra det både to og tre dager uten at noen trenger å steppe inn og fylle hennes plass.
23.Hun har også fått Norges almenvitenskapelige forskningsråds stipendium, hvilket gjør henne i stand til å være borte i tre år.
24.I følge Johansson opplyste rumeneren at sporene ville være borte efter 14 dager, men sporene finnes fortsatt i hans kropp.
25.Ifjor vår ble det kontraktfestet at mer enn 13 musikere ikke måtte være borte fra orkestret samtidig.
26.Innen første februar skulle korridorsengene være borte.
27.Jeg er ulykkelig over å være borte fra mitt land, men jeg er takknemlig over å være i live.
28.Maveinnholdet skal være borte før fisken hoves opp og fryses i store blokker.
29.Men et par diamantøreringer til en verdi av vel to millioner kroner og et diamantarmbånd skal være borte.
30.Men styret og de ansatte mente at en teatersjef ikke burde være borte så lenge fra sitt teater.
Your last searches