Norwegian-English translation of være dårligere enn

Translation of the word være dårligere enn from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være dårligere enn in English

være dårligere enn
jamførelseverb be inferior to, be surpassed by
Similar words

 
 

More examples
1.Det bør kvalitativt og kvantitativt i hvert fall ikke være dårligere enn det tilbud svenske og danske kvinner allerede har.
2.Min far på 70 år, som hadde ligget i hardtrening i romeriksåsen, syntes ikke han kunne være dårligere enn Moses som besteg fjellet i en alder av 80 år.
3.Renter og andre vilkår skal ikke være dårligere enn gjeldende markedsvilkår.
4.Vi vil ikke være dårligere enn svenskene.
5.Av bildet å dømme ser ikke disse kara ut til å være dårligere enn sine forgjengere.
6.De vil jo slett ikke være dårligere enn alle de ungdommene som de til daglig aktiviserer.
7.Den svenske regjering vil ikke være dårligere enn den norske i kampen om hvem som skal arrangere vinterolympiaden i 1992.
8.Dette har skapt så stor misnøye at f.eks. de offentlig ansatte har forlangt at det må forhandles på ny om deres avtale, fordi deres lønnsutvikling har vist seg å være dårligere enn industriarbeidernes.
9.Effektivitetsnivået i deler av økonomien, særlig i skjermede næringer, synes også å være dårligere enn i tilsvarende virksomhet i flere av våre samhandelsland.
Your last searches