Norwegian-English translation of være først

Translation of the word være først from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være først in English

være først
allmenn? be first
Synonyms for være først
Similar words

 
 

More examples
1.Det er å være først i mål i den siste runden som teller, gliste Geilogutten, som vant i sin første start i VMsesongen.
2.I praksis vil alltid ett selskap være først ute med en ny pris.
3.Norge vil være først i Europa med tilbud om nye kommunikasjonsløsninger for næringslivet, sa samferdselsministeren.
4.Vi har satset sterkt på å være først ute blant danske banker med å etablere i Norge, sier vicedirektør Larsen.
5.Alexy Grewal skriker ut sin glede over følelsen av å være først over målstreken.
6.Alle sier seg enig i prinsippet, enkelte legger til at DnC har vært" tøff" med å være først ute - i erkjennelse av at de selv vil komme efter en eller annen gang, men i håp om å treffe markedet bedre enn hva DnC tilsynelatende har gjort.
7.Dagbladet - avisen som anser seg som alltid foran - vil muligens i nær fremtid være først ute med å få fastslått om det tross alt finnes et marked for slike aviser, og om det i praksis lar seg gjøre å utgi slike på lønnsomt vis.
8.Dermed gjelder det å være først ute.
9.Det er den svenske nordiske samarbeidsminister Svante Lundkvist som vil innlede generaldebatten, mens Høyres Jo Benkow vil være først ute av de nordiske parlamentarikerne.
10.Det er mest sensasjonshungrige bladsmørere som ringer, og håper på det store scoopet ; å være først ute med nyheten om at Per Egil reiser til Manchester United.
11.Det er selvsagt fortsatt meget tidlig å spå, men efter en runde er det i hvert fall lite som tyder på annet enn at gamle, kjente travere vil være først i feltet når målsnøret nærmer seg på høstparten.
12.Det gir stor internasjonal anerkjennelse å være først ute med nye og viktige resultater.
13.En skal likevel være først i mål også i klasse 11.
14.For fremtiden skal ikke statsansatte være først på listen når deres arbeidsgiver selger boligtomter.
15.Fra neste år vil vi trolig få utenlandskeide datterbanker i Norge, og en bank som klart satser på å være først ute er Citibank fra New York.
16.Grundekjøn legger ikke skjul på at det har vært ønskelig for Nevi å være først ute med denne typen papirer.
17.Ingen banker vil være først ute med å avskaffe bankboksystemet helt.
18.Ingen panikk, ingen som bryter seg frem og skal være først.
19.Ironisk nok er det muligens de vesttyske arbeiderne som vil være først ute med ønsker om høyere arbeidstid.
20.Konkurranseforholdene gjør at det stadig blir viktigere å være først ute med en nyhet, og nettopp iveren efter å være først kan resultere i at skadevirkningene av at en sak omtales blir mindre og mindre påaktet.
21.Norsk skole har all heder av å være først i verden med et slikt prosjekt, mener ha.
22.Nå må den svært dårlige gressmatten ta noe av skylden for at en del pasninger havnet andre steder enn der de skulle, men Bølerspillerne skal ha ros for at de ville være først på ballen, selv om det ble noen ekstra løpeturer på grunn av gressmattens elendige forfatning.
23.Også det land som måtte være først ut med bruk av atomvåpen, vil være alvorlig truet, mener forskerne.
24.Oljeselskapet Shell tok igår chansen på å vekke publikums vrede ved å være først ute med å offentliggjøre en ny bensinprisøkning, med virkning fra morgentimene idag.
25.Produsentene konkurrerer om å være først på markedet på grunn av den høye prisen i begynnelsen.
26.På den ene side ønsker det å opprettholde sine priser, mens det på den annen side ønsker seg den antatte markedsandelsgevinst ved å være først ute med en nedjustering.
27.Til tross for sin beskjedne størrelse i internasjonal sammenheng, har SaabScania hatt en imponerende evne til å være først ute med vesentlige tekniske løsninger på bilsiden.
28.Utvalgsmedlemmene ble også spurt om å nevne navnene på fem firmaer som sannsynligvis vil være først ute med å ta i bruk TVreklame.
29.Akkurat som i den verden den kritiserer, vil forfatterne og Pax Forlag høste fruktene av å være først.
30.Da gjaldt det å være først, og ha det beste tilbudet på tønner...
Your last searches