Norwegian-English translation of være fra

Translation of the word være fra from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være fra in English

være fra
allmennverb come from, be from
  formålverb come from, be from
Examples with translation
Jeg skulle bare ønske jeg kunne være med deg for evig og alltid, svarte den lille svarte kaninen.
Det som ser lett ut ved første øyekast viser seg å være vanskelig.
Det pleide å være en stor park her.
For godt til å være sant.
Byen min er ikke som den pleide å være.
Du må være forberedt på det verste.
Selv eksperter tok maleriet for å være en ekte Rembrandt.
Jeg er stolt av å være en del av dette prosjektet.
Du må være på stasjonen senest klokken fem.
Skolens regler krever at elevene skal være iført skoleuniform.
Kan du være så snill og kjøre meg hjem?
Hun ble mistenkt for å være en spion.
Vektorer trenger ikke å svare til en fysisk størrelse; hva som helst kan være et vektorrom så lenge vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon er definert.
Det kan være en fordel for meg å gjøre ting på denne måten.
Du må være sulten etter å ha gått så langt.
Det er vanskelig å forutsi hvordan været vil være i morgen.
Hva slags grunn ga han for å være så sen?
Den gamle mannen var ikke så sur som han så ut til å være.
Måtte kraften være med deg.
Jeg tror denne boken vil være til stor hjelp for dere.
Similar words

 
 

More examples
1.Det har ikke alltid vært lett å være fra Solemskogen, forteller Kari Utheim.
2.Det har mellom administrasjon og styre vært forskjellige vurderinger av hvor stor innsatsen skulle være fra norsk side, men man er forlengst blitt enig om nivået, så saken er ute av verden.
3.Nei, det er like ille å være fra hverandre så mye som det gjerne blir når man turnerer hver for seg.
4.Og igår ble så de to halt opp av sjøen, surret sammen med klessnor og ståltråd som kan være fra Deres bod.
5.20 år gamle Jonas fra Hedemora kjørte som han skulle være fra Tärnaby.
6.Antall arresterte anslås å være fra ett til flere tusen.
7.Bild skrev igår at Louis, som for det meste arbeider for vestlige aviser, skaffet et fotografi av Sakharov som angivelig er tatt 15. juni og et av Bonner som skal være fra 12. juni.
8.Bildet skal være fra midten av juni og er et bevis på at den sovjetiske opposisjonelle er i live.
9.Båtene kan være fra ca. 30 til 50 tonn, og de kan ha en besetning på fra tre til fem.
10.De bor hos oss, og nyter den store luksus som søsken at de også kan få være fra hverandre når de besøker sine andre foreldre.
11.De er lei av å bli omtalt som" amerikanere", som om de skulle være fra USA.
12.De seks, hvorav fire skal være fra Dublin, holdes fortsatt i forvaring i henhold til de spesielle bestemmelser i antiterroristloven.
13.De skal være fra et av de protestantiske strøk av Belfast.
14.Den best bevarte av de to skallene som ble funnet i 1982, antas å være fra en mann i alderen 25 til 27 år.
15.Derfor mener utvalget at transport av barn til og fra barnehave e.l. bør være fradragsberettiget på linje med arbeidsreiser, når ingen av foreldrene er hjemme for å passe barna.
16.Derfor synes det klart at hvis han skal bli å finne på Stortinget efter valget neste høst, må det eventuelt være fra Akershus.
17.Det kan være fra 250 og opptil 1000 kroner for beplantning og stell hvert år.
18.Det kan være fra enkle ting som sklisikre gymmimatter på stolen eller til å holde papiret på plass på bordet, tykkere blyanter som er bedre å holde i til skrivemaskiner og rullestolheiser for trappeoppgang.
19.Det materiale som skal samles inn i bevisøyemed skal være fra bygg oppført efter 1975, også boligbygg.
20.Efter de nye forskriftene skal det være 14 til 18 barn pr. lærer og arealet skal være fra 7 til 9 kvm pr. barn.
21.For å komme inn må man være fylt 16 år og være fra Oslo.
22.Førstekonservator Mikkelsen anslår spennen til å være fra mellom år 1000 og år 800 f. Kr., dvs. den yngre bronsealder.
23.Gateselgerne kan være fra tiårsalderen og oppover.
24.Helst skal vi være fra landet.
25.I Stavanger skal du helst ikke være fra Haugesund, søringer i nord er ikke alltid de mest populære - bybergensere og folk fra fjordene har visst aldri vært noen heldig blanding.
26.Inter Nor Hotels byr på et helt nytt tilbud, nemlig" Sommerpakker" som kan være fra to til syv dager med overnatting og måltider inkludert og spesielle kuponghefter for attraksjoner på stedet.
27.Jeg kan ikke skjønne annet enn at denne uttalelsen fra departementet må bety at de fleste lån til biler og huskjøp, stikk i strid med det som praktiseres, allikevel ikke kan være fradragsberettiget i selvangivelsen.
28.Lagene skal bestå av tre ungdommer, gjerne på tvers av" klasseskillene", men de må være fra samme skole.
29.Larvene skal være fra en til fem centimeter lange.
30.Legger man kroneverdien i 1979 til grunn, vil økningen være fra 71,7 millioner i 1973 til 131,2 millioner ifjor.
Your last searches