Norwegian-English translation of være i gang

Translation of the word være i gang from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være i gang in English

være i gang
mekaniskverb run
Examples with translation
Kristoffer Columbus landet en gang på månen, men han tok den for å være Antarktika.
Similar words

 
 

More examples
1.Men da må en for tidlig fødsel allerede være i gang, eller man må være alarmert om svangerskapet på forhånd ?
2.De 120 kreditorene, som har til gode tilsammen 800 millioner dollar fra Ambrosianobankens konkursbo, skal nå være i gang med å legge siste hånd på en juridisk meget komplisert avtale, som antas å foreligge om noen få dager.
3.Det er godt å ha lagt forberedelsene bak seg, og omsider være i gang !
4.Det er såvidt Kurosawa har fått anledning til å lage sine alderdomsverker, nå skal han forresten være i gang med" Ron" -" Forvirring" efter Shakespeares" Kong Lear".
5.Det het at produksjon ved deler av fabrikken allerede kan være i gang, og at anlegget vil være i full drift om noen uker.
6.En dialog, til tross for alle de forbehold man har i Seoul, kan være i gang.
7.Får man ytterligere reduksjon i oljeprisene, vil det dempe inflasjonen og fremme den oppgangskonjunktur som nå ser ut til å være i gang i de vestlige industrilandene.
8.Gøy å være i gang igjen, syntes guttespillerne fra Sandvika og Bærums Verk, som møttes i en spennende finale.
9.Hvis arbeidet, som allerede kan være i gang, ikke er lovlig, må det stoppes med de konsekvenser dette kan få for byggherren.
10.I 4. kvartal iår skal nyordningen være i gang i de hundretusener bedrifter.
11.Men forhandlinger skal være i gang, i heldigste fall kan Nürnberg og en av de interesserte klubbene allerede være kommet til enighet.
12.Men på det mer praktiske og ikkepolitiske plan synes en jevn tilnærming å være i gang.
13.Oppmuntret av forrige ukes tre utleveringer skal de spanske myndigheter nå være i gang med å forberede utleveringskravene for ytterligere femten baskiske separatister som bor i eksil i Frankrike.
14.Produksjonen regnes å være i gang i begynnelsen av neste år.
15.Ved årsskiftet vil tilsammen 75 av nærradioene være i gang med sendinger.
16.Vi gikk og la oss for å ta igjen forsømt søvn, men passet vel på å være i gang igjen til bingoen startet kl. 14.
17.Det skjer på slaget kl. 10.00, og da vil fotballVM 1986 allerede være i gang, sa Canedo.
18.Dette fordi det endelige oppgjøret i SydAfrika nå synes å være i gang.
19.Går alt som det skal, håper vi å være i gang neste vår eller sommer.
20.Imorgen skal vi være i gang igjen på normalt ruteprogram, sier informasjonssjef Bjørn Bjørhovde i SAS til Aftenposten.
21.Planlegging og bestrebelser fra ansatte i andre departementer virker å være i gang for å sikre seg hele eler deler av avdelingen.
22.Vi er glad for å være i gang igjen med Drammen Grand Prix, men arbeider med å få tilbake de store båtene, forteller teknisk sjef i arrangementet, Ole Bo Holter.
23.Yipiiii, herlig å være i gang igjen !
24.Avisen har kjøpt" gammelny" presse fra Fædrelandsvennen i Kristiansand, en presse som skal være i gang på nyåret neste år.
25.Da vil vi kunne komme opp i en registrering av 60 000 ulykker, og håper i løpet av 1988 å være i gang med ti sykehus som registrerer en 100 000 - 120 000 ulykker årlig.
26.Den avtok noe en stund, men nå ser utflyttingen ut til å være i gang igjen.
27.Derfor blir det nå presisert at virksomheten ihvertfall skal skal være i gang ut 1987.
28.Dersom de nødvendige konsesjoner gis, vil sendingene på Oslo Kabelnetts sendenett kunne være i gang allerede til høsten, ble det opplyst på en pressekonferanse i OBOS torsdag.
29.Direktør Nils Hugo Johnson i selskapet Hufvudstaden, som eier området, regner med at mesteparten av utbyggingen skal være i gang i løpet av tre år.
30.En kjedereaksjon kan være i gang.
Your last searches