Norwegian-English translation of være tvetydig

Translation of the word være tvetydig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være tvetydig in English

være tvetydig
allmenn? be ambiguous
Similar words

 
 

More examples
1.Vinje gjør ynkelige forsøk på å avlede vår diskusjon fra preposisjonsomskrivningen - ved å late som om normal genetiv også kan være tvetydig.
Your last searches