Norwegian-English translation of være underlegen

Translation of the word være underlegen from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være underlegen in English

være underlegen
jamførelseverb be inferior to, be surpassed by
Similar words

 
 

More examples
1.Sovjet har overbevist oss om at det ikke vil finne seg i å være underlegen, og for mange er balanse blitt et ideal i det øyeblikk det er blitt åpenbart at det er det beste man kan oppnå.
Your last searches