Norwegian-English translation of være usikker

 
 

More examples
1.Det eneste problem måtte være at tilgangen på fersskvann kan være usikker eller bli kostbar.
2.Metoden som brukes må være så skarp at noen hypoteser avgjort kan forkastes (selv om forskeren fortsatt kan være usikker på hva som er den helt riktige løsning).
Your last searches