Norwegian-English translation of være utbredt

Translation of the word være utbredt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være utbredt in English

være utbredt
meningverb prevail, be widespread
Similar words

 
 

More examples
1.Forsker Richard Horntvedt ved Norsk institutt for skogforskning (NISK) sa at de" nye" skogskadene synes å være utbredt i de fleste land i MellomEuropa.
2.Oppgangstidene synes heller ikke å ha ført våre bedrifter så lett tilbake til vaner som kunne være utbredt i gamle dager, da man kanskje ikke behøvde å være så nøye med å drive effektivt.
3.Svindelen med katastrofehjelpen skal være utbredt, og det er de militære som utnytter den internasjonale solidariteten med ofrene for å oppnå egen gevinst, hevder Sveriges Radios utsendte.
4.Såkalte" svarte festvåninger", lokaler der det foregår skjenking eller konsum av alkohol i strid med alkohollovens bestemmelser, synes å være utbredt her i landet.
5.Tross mishags ytringer og demonstrasjoner mot bystyreflertallets politikk, synes anerkjennelsen av ordføreren som hovedstadens samlende figur å være utbredt langt inn i de minste politiske og sosiale avkroker.
6.En stor del av årsaken synes å være utbredt prostitusjon.
7.Forskerne konkluderer likevel med at HTLVIIIviruset kan være utbredt i enkelte stammer i Amazonas.
8.Tidsskriftet mener i sitt siste nummer dermed å kunne avlive myten om at mistrivsel skal være utbredt på norske arbeidsplasser.
Your last searches