Norwegian-English translation of være verdt

Translation of the word være verdt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være verdt in English

være verdt
allmenn? be worth
Similar words

 
 

More examples
1.Men jeg må jo efter dette bare notere meg at Hveem i sin tid tok med seg dokumenter som han idag mener kan være verdt flere hundre tusen kroner, sier Fliflet.
2.Men resultatet synes å være verdt tyngden.
3.DET kan være verdt å minne om at endel kommuner allerede har innført en kristen formålsparagraf.
4.Da kan det være verdt å" ihukomme", som de gamle sa, at det nå i 1984 er 20 år siden at Martin Luther King fikk Nobels fredspris.
5.De skal leveres i 1986 og 87 og vil være verdt 139 millioner kroner.
6.Den aksjeposten som legges ut i Norge vil tilsammen være verdt ca. 7,5 millioner dollar, eller opp mot 60 millioner kroner.
7.Det kan derfor være verdt å gå noe nærmere inn på disse to elementene og se om Skattekommisjonen egentlig har gått så særlig langt.
8.Det kan ellers være verdt å merke seg at Romerike politidistrikt, som også omfatter Gardermoen lufthavn og Ullersmo landsfengsel, kanskje er det politidistrikt i landet som har flest militærforlegninger.
9.Det kan forøvrig være verdt å merke seg at kinesere bosatt i Hongkong, Taiwan og Singapore har en helt annen holdning til risiko og personlig innflytelse og eksponering.
10.Det kan imidlertid være verdt å merke seg at sovjetrusserne tidligere har gjort det klart at den endelige beslutningen om deltagelse eller ikke, vil bli tatt i et møte på høyt idrettspolitisk og politisk nivå i Moskva den 26. i denne måneden.
11.Det kan kanskje være verdt å minne hverandre om at privatdrevne, stundom også privat betalte helse og sosialtjenester ikke er av ny dato i Norge.
12.Det kan også være verdt å nevne at en slik kontakt mellom forskning og industri er godt utbygget i Trondheim, og at man nok kan lære endel av erfaringene derfra.
13.Det kan være verdt å gjøre oppmerksom på at det lages kvalitetssykler i Sverige også.
14.Det kan være verdt å merke seg at det særlig er kvinner med barn i bilen som har tatt i bruk sikringsutstyr.
15.Det kan være verdt å nevne at 518i bare vil ligge ca. 1000 kroner over" lillebror" 318i med fire dører i pris.
16.Dyviaksjene ble igår omsatt til 21 kroner, til tross for at skipsmeglere har verdsatt de rigger som skal overføres til selskapet i Dyvi for å være verdt ca. 14 kroner pr. aksje.
17.Eiendommen regnes å være verdt 8090 millioner francs, men er allerde idag belånt med ca. tyve millioner francs, og avisens representantskap skal på et møte i uken som gikk ha nektet å gå med på salg hvis man ikke på forhånd er garantert at det vil sikre avisen en solid basis.
18.Endelig kan det være verdt å merke seg at den sovjetiske ungdommen nå også skal oppfostres til hat iflg. et pålegg fra kommunistpartiets sentralkomite, gjengitt i Pravda 7. juli iår.
19.For bilistene kan det være verdt å merke seg at Shell har foretatt en noe mindre prisøkning for 93 og 96 oktans bensin enn for superbensinen.
20.Forretningsmenn, advokater, prester, fotballspillere, TVfolk og politikere hører til dem som synes det kan være verdt litt ekshibisjonisme å verne om sitt publikum.
21.Hver mandag og torsdag formiddag kan unge uten arbeide stikke innom klubben for å få orientering om ledige stillinger det kan være verdt å søke på.
22.I denne forbindelse kan det være verdt å nevne at seddelomløpet nå begynner å nærme seg 25 milliarder kroner, hvorav kanskje tre fjerdedeler ligger på kistebunnen.
23.I denne forbindelse kan det være verdt å tenke over hva visse bygninger står for.
24.I denne sammenheng kan det også være verdt å merke seg at interessen for kjøp efter børs var stor fredag, og det var vanskelig å få fatt i aksjer efter børs til de selgernoteringer som ble notert i oppropet på børsen.
25.Innholdet i hver koffert skulle være verdt 500 dollar.
26.Likevel kan det være verdt å stille det, særlig når man vet at John Grongstad er den eneste her i landet som til nå er utdannet til en slik stilling.
27.Mange vil hevde at dette er for selvfølgelig til å være verdt spalteplass i Aftenposten.
28.Men det kan saktens være verdt noen kroner å få en" ny" båt igjen ?
29.Men det vil være verdt innsatsen i forhold til den konservering som hittil er blitt drevet.
30.Men hvor mye vil seieren være verdt ?
Your last searches