Norwegian-English translation of vanske

Translation of the word vanske from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vanske in English

vanske
allmenn? motet
Synonyms for vanske
Derived terms of vanske
Similar words

 
 

More examples
1.Men formidlingene ellers har vært mye innrettet på at folk skaffet seg arbeide selv, og så fikk vi ha en offentlig arbeidsformidling som tok de vanske#ligere tilfellene.
Your last searches