Norwegian-English translation of ved

Translation of the word ved from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ved in English

ved
adverbother thereby, by that means
  ildstednoun firewood
  romadjective ample, roomy, spacious, commodious
  størelseadjective wide, broad
  nærhetother at, in
  mulighetother in case of
  stedother by, near
  tidother at
Synonyms for ved
Derived terms of ved
akvedukt, hovedvei, angi hovedtrekkene av, vedta, ærevedrørende, gruvedrift, vedlegge, vedlagt, veddemålsagent, ved siden av, brennende ved, buksbomved, derved, død ved et ulykkestilfelle, drivved, ensemble ved teateret, forlovede, forblekne ved, ved privat avtale, ha hovedrollen i, hefte ved, holde fast ved, holde fast ved sine krav, holde seg fast ved, halvedelsten, herved, hesteveddeløp, hovedkvarter, hovedemne, hovedartikkel, hovedbok, hoveddel, hoveddrag, hovedfilm, hovedform, hovedgate, hovedinngang, hovedinnhold, hovedtribune, hovedledning
hovednøkkel, hovedperson, hovedpunkt, hovedrett, hovedrolle, hovedrolleinnehaver, hovedsakelig, hovedsakelig sysselsettelse, hovedsats, hovedstad, hovedstads-, hovedstrøm, hovedstrømning, hovedvannledning, hovedvitne, inne ved kysten, ikke kjennes ved, ikke ville vedkjenne seg, kvinne som spiller en hovedrolle, lese- og skrivedyktig, mann som spiller en hovedrolle, med… i hovedrollene, overdommer ved høyesterett, uvedkommende, uvedkommen bemerkning, pavedømme, reservedel, rødved, selge ved dørene, skyvedør, slå vedd, slavedriver, svak berøring ved, som ved et trylleslag, spille hovedrollen, stå fast ved, stevning ved lite, stivne ved, tennved, veddemål, være der ved ankomsten av, være tilbake ved utgangspunktet, vedbod, vederbørlig, vedgjelde med, vedgjeldende, vedergjelding, vedhaftig, vedkvikkelse, vederlag, vederlegg, vederleggende, vederlegging, vedersager, vedersagerske, vederstyggelig, vederstyggelighet, vedtatt, vedtatt betydning, vedhogger, ved behov, ved det tilfellet, ved første blikk, ved første glimt, ved første øyekast, ved halvt bevissthet, ved bevissthet, ved nærmere ettertanke, ved nærmere vurdering, ved samme tempo som, ved sammenstøting, ved siden av målet, ved utøving av, vedfestet, vedheftende, vedholde, vedhenge, vedhengende, vedkjenne, vedholde lufttrykk, vedrøre, vedstående, vedta mottiltak mot, vise i en hovedrolle, forvede, kvede, lovkvede, tvedele, vedbli, vederfares, vederkvege, ved, vedkomme, vedlikeholde, vedstå, vedtektsfeste, vedvare, angi hovedtrekkene, belyse ved eksempler, glede seg ved, henrettelse ved elektrisitet, hornved, hoved-, hovedfil, hovedmassen, hovedoppgave, hovedoppstartsfil, hovedpremie, hovedretning, hovedsak, hovedstøtte, hvorved, kvedetre, levedyktig, like ved, omkved, rokke ved, sette spørsmålstegn ved, stå ved, ved egen hjelp, ved hjelp av, vedbli å være, vedde, veddeløp, veddeløpsbane, vedheng, vedisk, vedkommende, vedlegg, vedlikehold, vedlikeholdt, vedrørende, vedtak, vedtekt, vedtekter, vedvarende, veda, hovedfag, vedkjenne seg, henved, hovedhus, vedskjul, ekles ved, vemmes ved, opptenningsved, småved, vedkubbe, hovedbestanddel, blir ved sitt, ta ved nesen, tatt ved nesen, glimre ved sitt fravær, treffe ved siden av, glimrer ved sitt fravær, hovedprosessor, sovedrikk, skulder ved skulder, vederlagsfritt, hovedsiktet, hovedtiltalt
Similar words

 
 

Wiki
Ved er trevirke, og stammer fra det norrøne ordet viðr. Ved er dødt og hardt cellevev i røtter, stammer og grener, og forekommer i trær, busker og lyng. Ved er ofte opphugget, sanket og brukt til brensel.

More examples
1.(SydvestAsia er her en omskrivning for området ved Den persiske bukt).
2..... han forsøkte å slippe unna ved å klippe håret....
3.Aksjon skolevei" ble innledet sommeren 1979, og elever, foresatte og lærere ved skolene gjorde en stor innsats med å registrere problemer på elevenes skolevei og foreslå sikringstiltak.
4.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" ønsker å måle luftforurensningene ved Fornebu.
5.Aktuelle stasjoner langs Bundefjordslinjen var Bekkelaget, Fiskevoll ved Ljan, Bekkensten i Oppegård, Fåle ved Nesset, Syverud ved Årungen og Norges landbrukshøyskole på Ås.
6.Alt sitt arbeide, både ved tropp og administrasjon, utførte kapteinen til min fulle tilfredshet.
7.Angsten, angsten er min arvelodd," kvad Pär Lagerkvist ved århundrets begynnelse, og stillet diagnosen for den sykdom som skulle bli tidens mest utbredte.
8.Annen pulje" pleier å rykke inn ved 10tiden.
9.AntiJanteloven" vil han oppfordre folk til å ha stående ved badespeilet, slik at man kan gjenta for seg selv daglig at man er et menneske av unik verdi.
10.Arbeiderbladet har et åpent økonomisk motiv for sine veklager over at nærradio og kabelfjernsyn kanskje blir finansiert ved hjelp av reklame.
11.Arne Treholt ble ved kjennelse av 31. oktober 1984 i Oslo forhørsrett fengslet frem til fredag 28. desember 1984.
12.At generalsekretæren i kommunistpartiets sentralkomite, formannen i Det øverste sovjets presidium, kamerat K. U. Tsjernenko i sine ungdomsår tjenestegjorde ved grensen er gjenstand for spesiell stolthet hos grensevaktene.
13.Athene", som eies av rederiet Havtor Management, ligger ved Sirriøya ved inngangen til krigssonen.
14.Atomvåpnene - hvordan kan vi leve med dem ?" ved direktør Johan Jørgen Holst, Norsk utenrikspolitisk institutt.
15.Aurora" som er komponert" In memoriam Cathy Berberian", ble i sin opprinelige form presentert ved Festspillene i Bergen ifjor med den engelske lokalkvartetten Electric Phoenix.
16.Baadefarten Fredensborg Nøddebo" holder til i skipperhuset ved sjøbredden ved enden av Skipperalle som begynner like utenfor slottsporten.
17.Balder Hammerfest" er det siste skip i en serie på tolv supplyskip rederiet Parley Augustsson et co. har bygget ved norske verksteder de siste tre år.
18.Baltika" legger til ved Søndre Akershuskai kl. 8 og drar videre kl. 20.
19.Bare 1000 dager igjen" het det ved opptakten til Berliner Festwochen i forrige uke - og det man siktet til var byens 750årsjubileum som skal feires i 1987.
20.Bare ved at lesbiske og homofile står åpent frem og ved at heterofile solidariserer seg med den homofile frigjøringskampen, vil det bli mulig for hundretusener av norske kvinner og menn å fritt utfolde kjærlighet og seksualitet overfor mennesker av sitt eget kjønn", fremholder Oslo AKP (ml).
21.Bare ved tro gripes syndsforlatelsen og nåden.
22.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
23.Bedriftsmessig" kan vi løse vår situasjon ved å lukke stadig flere studieveier.
24.Bei Dou", som på norsk betyr Nordstjernen, er bygget ved Flekkefjord Slipp og Maskinverksted og har kostet vel 70 millioner kroner.
25.Bei Dou" er utviklet av NORADs fiskerikontor og Havforskningsinstituttet i Bergen, og er bygd ved Flekkefjord Slipp og Maskinverksted.
26.Bel Canto" er et damekor, og det har gjort seg bemerket blant annet ved konkurranser i inn og utland.
27.Bellsund" har vært ombygd flere ganger og ved ulike verksteder.
28.Benjamin" er altså ikke blitt noen roman man vil stanse opp ved eller vil huske lenge, men den kan i glimt fortelle om en forfatter som ønsker å fortelle noe som angår oss alle.
29.Berge Boss" ble kjøpt fra rederiet Biørn Biørnstad som bygget skipet ved Stord Verft i 1972.
30.Berge King" har de siste dagene ligget for lasting ved Kharg, men 285 000tonneren skulle efter planen forlate øya tirsdag kveld.
Your last searches
ved