Norwegian-English translation of vedkjenne

Translation of the word vedkjenne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vedkjenne in English

vedkjenne
erkjenneverb admit, acknowledge, concede, avow
Derived terms of vedkjenne
More examples
1.Jeg kan godt vedkjenne meg det uttrykket, svarte Austad.
2.Vi får vedkjenne oss at vi setter opp" Det gode mennesket fra Sezuan" av Brecht og ikke tilpasse oss et eventuelt publikum.
3.At de kvinnelige representantene skulle opptre i langbukse eller åpent vedkjenne seg at de hadde småbarn som ikke kunne tas hånd om av dagmamma, ble det aldri snakket høyt om.
4.Den eneste mulige holdning er selvfølgelig å vedkjenne seg de verdimessige vurderinger som ligger til grunn for sitt standpunkt i politiske spørsmål, og så åpent slåss for sitt standpunkt.
5.Denne kunstige prioritetslisten som egentlig intet parti i bystyret kan vedkjenne seg, ble enstemmig vedtatt.
6.Det betyr å vedkjenne segog akseptere også de svarte og mindre flatterende sider av vår personlighet som vi selv forsøker å gjemme eller trykke ned i vår underbevissthet.
7.Det er jo nettopp disse sprø overganger mellom årstidene som lærer oss å vedkjenne oss våre egne inkonsekvenser, særlig da den at - ja at vi stadig er unge - og litt eldre imorgen, at vi tror på det gode - og bøyer oss for det onde.
8.Fredrikstad har en fotballhistorie som både klubben og byen kan vedkjenne seg.
9.Hva er retorikk - det tabubelagte ordet som de færreste tør å vedkjenne seg, som" oppstod" i Hellas med Homers helte og gudediktning og Aristoteles teoretiske skrifter.
10.Hvem ville vedkjenne seg sin orgasme når følelsen var så lavt estimert ?
11.Jeg følte det som en nødvendighet å vedkjenne overfor meg selv og andre min egen virkelighet.
12.Johan Ludwig Mowinckel, politikeren som Venstre av idag later til å ikke helt ville vedkjenne seg.
13.Mange ville ikke vedkjenne seg at de kom fra et fattig bondefolk - mange tålte ikke tanken på at norskamerikansk kultur skulle stemples som en bondekultur.
14.Oslos 1985budsjett kan bli så usosialt at politikerne av samvittighetsgrunner ikke vil vedkjenne seg det.
15.Situasjonen var så truende at den vekket til live følelser hun helst ikke ville vedkjenne seg.
16.Skeid har all grunn til å vedkjenne seg 1. omgangen.
17.Stortingsrepresentant Magnar G. Huseby vil ikke vedkjenne seg en uttalelse om at vennskap med Kåre Willoch øker chansen for politisk gjennomslag og bevilgninger.
18.SÅ kommer man til byen Charleston i utmerket regi av Ragnhild Galtung i NorgeAmerika Foreningen, og oppdager til sin skuffelse at ingen vil vedkjenne seg dansen med samme navn.
19.Under et møte om fengselsundervisningen nylig, arrangert på Geilo av Justisdepartementet, ble det fremholdt at det lokale skoleverk i enkelte kommuner og fylker reduserer sitt engasjement i ssken, og at mange har problemer med å vedkjenne seg innsatte som del av kommunens eller fylkets samlede elevtall.
20.Utstillingen" Nordisk klassisme", som er laget av Finlands arkitekturmuseum, vekker interesse i Paris - og den inneholder et norsk innslag vi kan vedkjenne oss.
21.Verdensrekorden for fritt fall på 24 sekunder ville imidlertid rekordholderen Gøran Widenby slett ikke vedkjenne seg.
22.Vi må i redelighetens navn kunne vedkjenne oss kristendommens fellestrekk med andre religioner.
23.Ingen i departementet vil nå vedkjenne seg at det er gitt noe løfte.
24.Riktignok har man efterhvert kommet til at Fremskrittspartiet må regnes med, men det synes fortsatt som om Regjeringen betrakter Carl I. Hagen som et uekte barn den ikke vil vedkjenne seg, langt mindre betale bidrag for.
25.Det er de konkrete uttrykk for stemninger og meninger i syttiårenes Norge, stemninger og meninger vi kan vedkjenne oss.
26.Det er gjort bevisst, sier Ketil, for å fortelle at også ressurssterke, vellykkede og velstående mennesker som har fått priser og har alle livets goder, har like mye å tape som andre hvis de ikke våger å vedkjenne seg sitt følelsesliv.
27.Foreløbig synes ingen politikere å ville vedkjenne seg de så omstridte, gule eller skraverte feltene, men vi vet at de er der, i planleggernes hender.
28.Ingen partileder vil foran et valg vedkjenne seg å skulle redusere sentrale budsjettposten.
29.Konsekvensene av en skattelettepolitikk som gir mindre penger til det offentlige bør man oppriktig talt vedkjenne seg.
30.Men han sier det trolig er mellom 200 000 og 400 000 personer som med rette kunne kalle seg samer, dersom de ville vedkjenne seg sin identitet.
Similar words

 
 

vedkjenne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vedkjennevedkjennendevedkjent
Indikative
1. Present
jegvedkjenner
duvedkjenner
hanvedkjenner
vivedkjenner
derevedkjenner
devedkjenner
8. Perfect
jeghar vedkjent
duhar vedkjent
hanhar vedkjent
vihar vedkjent
derehar vedkjent
dehar vedkjent
2. Imperfect
jegvedkjente
duvedkjente
hanvedkjente
vivedkjente
derevedkjente
devedkjente
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vedkjent
duhadde vedkjent
hanhadde vedkjent
vihadde vedkjent
derehadde vedkjent
dehadde vedkjent
4a. Future
jegvil/skal vedkjenne
duvil/skal vedkjenne
hanvil/skal vedkjenne
vivil/skal vedkjenne
derevil/skal vedkjenne
devil/skal vedkjenne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vedkjent
duvil/skal ha vedkjent
hanvil/skal ha vedkjent
vivil/skal ha vedkjent
derevil/skal ha vedkjent
devil/skal ha vedkjent
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vedkjenne
duville/skulle vedkjenne
hanville/skulle vedkjenne
viville/skulle vedkjenne
dereville/skulle vedkjenne
deville/skulle vedkjenne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vedkjent
duville/skulle ha vedkjent
hanville/skulle ha vedkjent
viville/skulle ha vedkjent
dereville/skulle ha vedkjent
deville/skulle ha vedkjent
Imperative
Affirmative
duvedkjenn
viLa oss vedkjenne
derevedkjenn
Negative
duikke vedkjenn! (vedkjenn ikke)
dereikke vedkjenn! (vedkjenn ikke)
Your last searches