Norwegian-English translation of vedlikeholde

Translation of the word vedlikeholde from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vedlikeholde in English

vedlikeholde
allmennverb maintain, keep up
Synonyms for vedlikeholde
More examples
1.Vi har ikke foretatt egne beregninger i denne undersøkelsen, men ut fra andres erfaringer og beregninger skulle det være mulig å vedlikeholde en bra holdt gård.
2.Er folk flest flinke til å vedlikeholde syklene ?
3.Regjeringens bevilgning er en mektig stimulans i arbeidet med å vedlikeholde bygningsarven vår.
4.Skal man vedlikeholde hus, er det ikke lenger nok å holde på" fasaden".
5...." å sette registrerte reklamebyråer istand til å etablere, vedlikeholde og utvikle organisasjoner som kan yte tidsmessig og kvalitativ høytstående service når det gjelder markedskommunikasjon, herunder rådgivning samt produksjon og formidling av annonser og annen reklame".
6.Alle europeiske NATOland har de senere år vært ytterst tilbakeholdne med å vedlikeholde sitt forsvar og anskaffe nye og bedre konvensjonelle våpen.
7.Arbeideren er blitt operatør og har fått oppgaven med å vedlikeholde det nye produksjonsutstyret.
8.Da blir det lettere å vedlikeholde systemene også.
9.Da blir det nokså meningsløst å beskatte det mulige utbytte medlemmene har gitt avkall på for å vedlikeholde og sikre verdier og drift for kommende generasjoner.
10.Dagens velferdssamfunn later til å vedlikeholde de mest påtrengende problemer fremfor å løse dem.
11.De aller fleste er flinke med å vedlikeholde hyttene og havene sine.
12.De er bensinøkonomiske, støysvake, forurenser mindre enn de gjeldende krav, og er lette å vedlikeholde.
13.De protesterende borettslag ønsker nå å kunne bestemme hvem som skal ombygge og vedlikeholde deres kabelanlegg, og de finner det betenkelig at de som forbrukere ikke skal kunne avgjøre hvor de skal plassere bestillinger av varer og tjenester de selv betaler.
14.De som bor i bakken, er flinke til å vedlikeholde husene og stelle i små terrassehavene og forhavene.
15.Den grunnleggende tanke består i å vekke og vedlikeholde evnen til, på grunnlag av tidligere erfaringer, å mestre nye situasjoner.
16.Derfor må vi ha muligheter til å fornye, supplere og vedlikeholde barnehavens meteriell.
17.Dermed skal det ifølge beregninger være relativt enkelt å vedlikeholde snemengden ved hjelp av snekanoner.
18.Det blir kort sagt for dyrt å vedlikeholde de 27 enhetene som idag befinner seg i New Mexico.
19.Det er allerede 28 fredede bygninger i Nore og Uvdal, og da riksantikvaren ikke sier noe om ansvarsforhold og hvem som skal betale det det koster å vedlikeholde fredede bygninger, vil jeg gå imot forslaget om fredning, sa Kåre Bergstøl (sp.), og fikk støtte av de fleste andre folkevalgte i kommunestyret.
20.Det er og blir et tankekors at folk kan bruke sine penger til nesten hva som helst, bare ikke til å bedre eller vedlikeholde sin helse.
21.Det er videnskapelig bevist at en veltrenet person kan vedlikeholde og en utrenet person kan bedre sin fysiske kapasitet langt opp i 80årene.
22.Det finnes hverken tekniske muligheter, økonomisk evne, politisk vilje eller fysiske forutsetninger til å plante eller vedlikeholde et importert økologisk system i alle de områder av verden som trues av ørkenspredning.
23.Det lønner seg å vedlikeholde, og det vil i mange tilfeller svare seg å restauere gamle hus, særlig der hvor man kan gjøre endel av arbeidet selv.
24.Det norske firmaet Sophus Clausen - som lager bankkortene våre - skal vedlikeholde systemet.
25.Det virker som om folk ikke kan vedlikeholde interessen for ett enkelt emne mer enn tre år av gangen.
26.Dette blir enda et grumset materiale som er enkelt å legge og for så vidt greit å vedlikeholde.
27.Disse kanoene er svært lette og enkle å vedlikeholde.
28.Efter egen påstand har det til og med lykkes å vedlikeholde store deler av hans medisinske hovedfelt, immunologien.
29.Eksempelvis er det svært populært i bystyret å vedta nye gatetun, uten at det tas hensyn til at det er over dobbelt så dyrt å vedlikeholde et gatetun som et tilsvarende areal med vanlig vei, sier Myhre.
30.En reduksjon av øvelsestiden med 3060% vil sterkt begrense mulighetene for å bygge opp og vedlikeholde forsvarlig treningsstandard for disse typer avdelinger.
Similar words

 
 

vedlikeholde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vedlikeholdevedlikeholdendevedlikeholdet
Indikative
1. Present
jegvedlikeholder
duvedlikeholder
hanvedlikeholder
vivedlikeholder
derevedlikeholder
devedlikeholder
8. Perfect
jeghar vedlikeholdet
duhar vedlikeholdet
hanhar vedlikeholdet
vihar vedlikeholdet
derehar vedlikeholdet
dehar vedlikeholdet
2. Imperfect
jegvedlikeholdet
duvedlikeholdet
hanvedlikeholdet
vivedlikeholdet
derevedlikeholdet
devedlikeholdet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vedlikeholdet
duhadde vedlikeholdet
hanhadde vedlikeholdet
vihadde vedlikeholdet
derehadde vedlikeholdet
dehadde vedlikeholdet
4a. Future
jegvil/skal vedlikeholde
duvil/skal vedlikeholde
hanvil/skal vedlikeholde
vivil/skal vedlikeholde
derevil/skal vedlikeholde
devil/skal vedlikeholde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vedlikeholdet
duvil/skal ha vedlikeholdet
hanvil/skal ha vedlikeholdet
vivil/skal ha vedlikeholdet
derevil/skal ha vedlikeholdet
devil/skal ha vedlikeholdet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vedlikeholde
duville/skulle vedlikeholde
hanville/skulle vedlikeholde
viville/skulle vedlikeholde
dereville/skulle vedlikeholde
deville/skulle vedlikeholde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vedlikeholdet
duville/skulle ha vedlikeholdet
hanville/skulle ha vedlikeholdet
viville/skulle ha vedlikeholdet
dereville/skulle ha vedlikeholdet
deville/skulle ha vedlikeholdet
Imperative
Affirmative
duvedlikehold
viLa oss vedlikeholde
derevedlikehold
Negative
duikke vedlikehold! (vedlikehold ikke)
dereikke vedlikehold! (vedlikehold ikke)
Your last searches