Norwegian-English translation of vegne

Translation of the word vegne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vegne in English

vegne
allmenn? behalf
Derived terms of vegne
Examples with translation
Broren min gjorde det på mine vegne.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er helt forståelig at Norges AutomobilForbund raser på vegne av sine 480 000 medlemmer".
2.Det hender så mangt på Hovedøn en midtsommernatt !" sang Bokken Lasson og Kari Diesen på vegne av hovedstadens troskyldige ungmøer som ble lokket inn i buskaset på denne vakre øya i Oslos havnebasseng.
3.Du må gjerne tro at du er noe, bare du gjør det klart hvem du er det på vegne av.
4.I motsetning til Lars Tjensvoll føler jeg meg temmelig overbevist om at mennesker i sin alminnelighet er ganske godt skikket til å treffe etisk kvalifiserte avgjørelser på egne vegne.
5.Jeg er sikker på at jeg taler på landets vegne," sa han," når jeg betegner dagens begivenhet som noe henfarne tider har drømt om, men ikke våget å håpe på, men som den nuværende slekt betrakter som sitt livs storverk.
6.Retten vaager på Embeds Vegne over Sakens fullstændige Oplysning...", forteller Oppland Arbeiderblad.
7.Selv om institusjon idag er et ord med negativt fortegn, vet vi at det er det beste livstilbud for mange utviklingshemmede, understreker forfatteren, som uttaler seg på vegne også av andre foreldre som har barn med store mentale skader.
8.Veteranene" er tilbake igjen helt til neste kollaps, fleipet Sebastian Coe på vegne av seg selv og landsmann Steve Ovett efter stevnet torsdag kveld.
9.... dere skal fungere som en pressgruppe på vegne av toppidrettsutøverne ?
10.Andrej Sakharov og hans hustru Jelena Bonner, vår mor, er forsvunnet, sa Alexej Semjonov i en uttalelse i Washington på vegne av seg selv og sin søster Tanja Jankelevitsj.
11.De befinner seg i det billigste skiktet av Vinmonopolets kvalitetsviner og koster fra 66 kroner, opplyser Dege beredvillig på Statens vegne.
12.De er ikke pessimist på egne vegne ?
13.De tre hjelpeorganisasjonene Norges Røde Kors, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp har all grunn til å glede seg på vegne av alle de nødlidende afrikanerne som nå kan få den hardt tiltrengte hjelp.
14.Den eneste måten Zola Budd formelt kan frasi seg sitt sydafrikanske statsborgerskap på, er ved at hennes far gjør det på vegne av henne.
15.Det ble vedtatt mot to stemmer (Fr.p.) at kommunen skal benytte sin forkjøpsrett til Magnus gate 1 på vegne av beboernes borettslag.
16.Det er ikke riktig av meg å teoretisere over hva Willoch tenker på dette punkt, og det er heller ikke slik at statsmininsteren på vegne av partiet velger ut de fremtidige lederemner.
17.Det er symbolsk å gi jord - derfor vil vi gi statsminister Kåre Willoch og den norske regjering vår" jord fra syd" for å understreke deres rolle i den tredje verden, sa inderen Narendra Taneja da han på vegne av NordSydkongressen overrakte statsministeren en krukke med jord på hans kontor iformiddag.
18.Det er viktig at oljeselskapene ikke velger det laveste anbud til enhver tid, men tar hensyn til det som er sikkerhetsmessig forsvarlig for dykkerne, fremholder direktør Leif Landsverk på vegne av de 14 andre vesteuropeiske dykkerskiprederiene.
19.Det frontalangrep mot voksenopplæringen som ble innledet av statsråd Austad på vegne av Høyre, ser ut til å bli fullført av statsråd Bondevik på vegne av de tre koalisjonspartiene, sa Wroldsen, som mente at voksenopplæringen ikke vil tåle ett år til med statsråd Bondevik og et borgerlig flertall på Stortinget.
20.Det var absolutt ikke av den grunn at vi fremsatte vårt forslag, sier han om det tilbudet Bergen Bank fremsatte fredag på vegne av et konsortium.
21.Det vil jeg ikke uttale meg om på medlemmenes vegne før møtet.
22.Dette vi også ramme universitetskursene våre sterkt, som vi synes det var et stort gjennombrudd å få etablert i sin tid, sier den nye generalsekretæren, og snakker på vegne av Folkeuniversitetet.
23.Disse summene er ikke riktige, de er ikke blitt utbetalt til oss, ihvertfall, sier Jack på Gretes vegne.
24.Dommerne sitter jo ikke her og dømmer på egne vegne, de representerer bare samfunnsordenen og treffer sine avgjørelser i henhold til lovgivningen og gjeldende rett !
25.Du lød ganske pessimistisk på fremtidens vegne til å begynne med.
26.En statsmann av et format som vi bare sjelden møter i Norge, og en ekte samfunnsbygger, sa statsminister Kåre Willoch, da han på vegne av Regjeringen nedla krans ved Trygve Brattelis båre.
27.Et kirkemøte som er valgt med basis i over 90 prosent av alle nordmenn med borgerlig stemmerett, kan ikke bli et organ som kan tale eller handle på vegne av denne sanne kirke.
28.Fantastisk, sier Boye Hansen, på vegne av de andre, som er fiolinisten Mette Elisabeth Steen, bratsjisten Oddbjørn Bauer og cellisten Merete Olsen.
29.Formannskapet vedtok mot to stemmer (fr.p.) på vegne av beboernes borettslag å gjøre forkjøpsrett gjeldende til Nissens gate 1 og Jens Bjelkes gate 15.
30.Hvis vi skulle telle opp, måtte vi ta utgangspunkt i årsrapportene fra et firma, Telox, som utfører kontroll med elektromedisinsk utstyr, på vegne av Norges Vassdrags og elektrisitetsvesen.
Your last searches