Norwegian-English translation of veiskille

Translation of the word veiskille from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

veiskille in English

veiskille
veinoun fork
  trafikknoun bifurcation, fork
Anagrams of veiskille
Similar words

 
 

More examples
1.Inger Sit ter føler sterkt at hun står ved et veiskille i livet, både som menneske og kunstner.
2.Renolitbedriften står nå overfor store investeringer, og vi er kommet til et veiskille hvor vi enten må skyte inn mer kapital eller la fabrikken forringes hvis vi ikke trekker oss ut, sier adm. direktør Anton L. Zeiner i HellyHansen A / S til Aftenposten.
3.17. august omtaler Olav Trygge Storvik boken" Truselen mot Norge - norsk forsvarsdebatt ved veiskille" av John Berg.
4.Avsløringen av at CIA står bak og leder mineleggingen, kommer på et tidspunkt da Reaganadministrasjonen befinner seg ved et veiskille.
5.Det er journalist John Berg som skriver dette i en debattbok med tittelen" Truselen mot Norge - norsk forsvarsdebatt ved veiskille" som utgis på Universitetsforlaget.
6.For kunstneren - og mennesket - står ved et veiskille i livet.
7.Likedan når Carl begynner å snakke om et veiskille i livet som han må finne tilbake til.
8.Nilsens bil kolliderte med en stor lastebil like før et veiskille, og meget tyder på at han fikk et illebefinnende like før sammenstøtet.
9.Regjeringens bevilgning sist fredag representerer et politisk veiskille for dem som kjenner fylkets mange skuffelser i kampen for sine berettigede krav.
10.Selv fremtredende politikere mangler ennå den fundamentale forståelse for at vi i økologisk forstand står ved et veiskille.
11.Situasjonen preges vel av at vi befinner oss ved noe av et veiskille.
12.Efter at IEA nå har eksistert i snart elleve år, er man kommet til et veiskille, sier direktør Bjørn Barth, som er leder for IEAs energipolitisk så viktige oljemarkedskontor.
13.Vi sto ved et veiskille i 1975, sier Wennersberg.
14.1660 er på mange måter et veiskille : innføringen av kongelig enevelde skyver den gamle adel til side og åpner for embedsmannsstyre og nytt initiativ.
15.Arrangørene mener behovet for å kartlegge tankene om fremtidens boformer gjennom en slik messe vises ved at man nå - som i 30årene står ved et veiskille i samfunnsutviklingen - denne gang gjelder det overgangen fra industrisamfunnet til hva fremtidsforskerne kaller informasjonssamfunnet.
16.Det har vist seg vanskeligere enn antatt, sier Ivar Formo, som presiserer at nå står langrennssporten foran et veiskille, der det gjelder å bestemme seg snarest for hvilken kurs man skal stake ut.
17.Efter mange års Arbeiderpartistyre måtte Gro Harlem Brundtland erkjenne at Norge ville få lavere økonomisk vekst, at Norge stod ved et viktig veiskille i helsepolitikken, at helsepengene måtte brukes riktig, for det fantes ikke flere !
18.Kid Creole and the Coconuts befinner seg altså, slik jeg tolker det, ved et veiskille hvor den kyniskkommersielle veien synes stadig vanskeligere å gå, og hvor nachspielets sminkeløse grimhet blir en større byrde å bære.
19.Kid Creole and the Coconuts er konsertaktuelle i Skedsmohallen ikveld med sin forrykende sceneopptreden og sitt rytmiske fyrverkeri, men vår anmelder mener at gruppens nye LP viser et band ved et veiskille.
20.På mange måter står vi nettopp nå ved et veiskille når det gjelder personlig sparing.
21.Selv om altså Prestegård nu står ved et veiskille, har han aldri gitt inntrykk av at kristentroen bare skal være retningsgivende for en sektor av livet, at det skulle eksistere en religiøs og en verdslig del av tilværelsen og at disse to ikke hadde noe med hverandre å gjøre.
Your last searches