Norwegian-English translation of vekke

Translation of the word vekke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vekke in English

vekke
minnenverb evoke [formal]
  spørreverb raise
  transitivverb awaken, arouse, rouse [formal], wake up, wake
  mental fornemmelseverb awaken, arouse
  oppmerksomhetverb excite, arouse [formal]
  følelserverb arouse [formal], excite, incite, stir, stimulate [formal]
Synonyms for vekke
Derived terms of vekke
Examples with translation
Jeg ville ikke vekke deg.
Man skal ikke vekke en sovende løve.
Similar words

 
 

More examples
1.Boken er blitt en salgssuksess i USA, og A / S HjemmetFagpresseforlaget håper at boken vil vekke en debatt slik som Alvin Tofflers" fremtidssjokket" utløste i 1970.
2.En lærer kan med et klokt utvalg av dikt, noveller, essays etc., vekke interesser som gjør skoleungdommen til fremtidige konsumenter av litteratur.
3.Forutsetning nummer en for at man skal vekke og vinne velgere, er at man har saker å kjempe for, og at budskapet er så klart at alle kan fatte det.
4.Hvilke følelser Rajiv vil vekke blant syv hundre millioner undersåtter, gjenstår å se.
5.Stoppestedet" kan vekke oss til bevissthet om mange vesentlige sider ved vår mennesketilværelse, bli et stoppested for eftertanke og følelsesjustering, før vi går videre.
6.Alle typer saker kan være mistenkelige, men det er omstendighetene omkring saken som kan vekke mistanke.
7.Bekjempelse av surt nedfall i Europa vil bli prioritert av føderasjonen Europa Nostra (vårt Europa), hvis oppgave går ut på å vekke alle europeere til å verne om vår felles historie og arv - både den naturlige og den arkitektoniske.
8.Deres viktigste oppgave er å vekke den politiske hukommelse hos dem dere møter.
9.Desmond Tutu har vist at det å kjempe for fredens sak, ikke er å tie til uretten, men å vekke samvittighetene, gjøre harmen over uretten større," stålsette viljene og inspirere menneskeånden så den kjenner både sitt verd og sin seierskraft.
10.Det ville selvsagt vekke forundring dersom noen erklærte at et sprell levende barn er dødfødt.
11.En glimrende film, men den vil nok vekke sterke reaksjoner på endel hold, sier han.
12.Gjennom vår virksomhet med Oslo Sommeropera håper jeg at vi kan vekke Oslo kommune for det ansvaret de har.
13.I første omgang er det viktig å få frem ideer og vekke interesse.
14.Jeg er overbevist om at Kr.F.U.s utspill vil vekke sterk strid, sier statsråd Kåre Kristiansen (kr.f.) til Morgenbladet og appellerer til ungdommen å trekke forslaget tilbake.
15.Klart vi synes det er storartet at" Relax" ble en suksess, men vi la ikke inn" stygge ord" for å sjokkere eller å vekke oppmerksomhet, sier Johnson.
16.Klokken tre om natten bærer det hjemover for å vekke guttene.
17.Man trenger ingen dame for å vekke oppsikt.
18.Vi er klar over at dette vil vekke irritasjon og skape bryderi for endel av våre trygdede.
19.Vi som har opplevet krig, vet hvor sterke følelser slike strider kan vekke, mange av oss var også rede til å dø for vår konge.
20.Aksjonen i helgen vil trolig også vekke ny sympati for IRA blant irskamerikanere, som gjennom NORAID har skaffet store midler til organisasjonen.
21.Aner vi nå en utvikling mot at bokklubber og bokhandlere vil samarbeide stadig bedre for å vekke nordmenns leselyst ?
22.Antagelig vil den vekke både beundring og forargelse når den om noen dager kommer til Galleri F 15 på Jeløya med sine knallfarver og utspekulerte vinkler.
23.At Stockholm og London lyt plagast med flyplass langt vekke, burde heller tene til åtvaring mot at me gjer same tabben.
24.At en asiat fra et utviklingsland fremstår med slike pretensjoner, er i seg selv nok til å vekke motstand i den vestlige verden og gir forfølgelsene et islett av rasisme som nok har vakt betenkeligheter selv i liberale kretser i USA.
25.At en slik uttalelse skulle vekke" frykt og fortvilelse", er en drøy påstand.
26.At vi mener det samme iår, burde derfor ikke vekke oppsikt.
27.Av de foreslåtte nedskjæringer på investeringsbudsjettet er det trolig forslaget om å kutte ut tre millioner kroner til tiltakskjeden for gatebarn som vil vekke størst motstand.
28.Bak dette står representanter fra alle partiene på Stortinget, men forslaget vil vekke politisk strid når det kommer opp til behandling i 1988.
29.Bare dette er nok til å vekke interesse i meglernes rekker.
30.Benkows svarteknikk er egnet til å vekke forundring.
Your last searches